1910: Πραγματοποιείται αγροτική εξέγερση στο Κιλελέρ της Θεσσαλίας

845: Πραγματοποιείται η εκτέλεση των 42 Μαρτύρων του Αμορίου στη Σαμάρα. 961: Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς καταλαμβάνει το Χάνδακα, δίνοντας τέλος στο Εμιράτο της Κρήτης. 1521: Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος φτάνει στη νήσο Γκουάμ. 1788: Ο Πρώτος Στόλος φτάνει στο νησί Νόρφολκ προκειμένου να ιδρύσει μία αποικία καταδίκων.