ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ: Η Τέχνη στη θεραπεία της απεξάρτησης

Στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) χρησιμοποιούνται διάφορα θεραπευτικά μέσα για την απεξάρτηση. Ανάμεσα τους, βασικό εργαλείο αποτελεί η τέχνη στις διάφορες μορφές της. Είναι γνωστό ότι η εξάρτηση αποτελεί σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο,κυρίως για άτομα με ευαίσθητο ψυχισμό, τα οποία αδυνατώντας να διαχειριστούν τις αλλαγές της ζωήςαπομακρύνονται από το Κοινωνικό Άλλο,δημιουργώντας έτσι ένα τεράστιο κενό […]