Επέμβαση στο Ρωμαϊκό Λιμάνι των Κεγχρεών μέσω του ΕΣΠΑ-Του Δρ. Απόστολου Ε. Παπαφωτίου

Ο Ιουλιανός στο πανηγυρικό του για την Ευσέβεια (362-363 μ.Χ.), απευθυνόμενος πιθανώς στο Πραιτέξτατο, προκόνσουλα της Αχαΐας, αποκάλεσε την Κόρινθο «κέντρο μάθησης της φιλοσοφίας». Αντίστοιχη αναφορά έχουμε από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο «Ην δε και ρητόρων πολλών έμπλεως η πόλις και φιλοσόφων». Ο Ιουλιανός ήταν συνδεδεμένος θετικά με την Κόρινθο, μια και ο πατέρας του […]