Πληρώνονται 70 ευρώ για λοιπές επιτραπέζιες ελιές και 50 ευρώ για καπνά Βιρτζίνια- Για ΦΕΚ η ΚΥΑ Λιβανού-Σκυλακάκη

Στην ενίσχυση ήσσονος σημασίας στους τομείς της επιτραπέζιας ελιάς (λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190) και στα καπνά ποικιλίας Βιρτζίνια προχώρησαν με κοινή απόφασή τους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός και ο υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης. Η απόφαση βρίσκεται για ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο. Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς […]

Όταν οι Γερμανοι μας είχαν κλέψει τα καπνά απο την Αργολίδα

Είμαστε στο 1966 όταν οι Γερμανοί που μας είχαν κλεψει μέχρι και τα καπνά της Αργολίδας δίνουν κάποιες αποζημιώσεις για την καταστροφή που προκάλεσαν στους καπνοπαραγωγτούς και η τοπική εφημερίδα γράφει για τις ενέργειες ενός Βουλευτή:Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ προκειμένου νά θεωρηθούν δικαιούχοι αποζημιώσεων εκ του παρεσχεθέντος ποσού τών 48.000.000 μάρκων ύπό τής Όμοσπόνδου […]