Συνεχίζονται οι καθαρισμοί χειμάρρων και ρεμάτων στην Π.Ε. Αργολίδας

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται στην Π.Ε. Αργολίδας οι εργασίες καθαρισμού σε χειμάρρους και ρέματα πυρόπληκτων και άλλων περιοχών, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων τον ερχόμενο χειμώνα. Οι επεμβάσεις αφορούν στην απομάκρυνση φερτών υλικών, μπάζων και της έντονης φυτοκάλυψης σε υδατορέματα τα οποία και κατά το παρελθόν, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, έχουν δημιουργήσει προβλήματα […]