Ανακοινώθηκαν τα νέα τέλη κυκλοφορίας – Τα 880 ευρώ φτάνει το ποσό!

Τροποιοιούνται τα «περιβαλλοντικά» τέλη κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων, ώστε με τη νέα ρύθμιση να επιβαρύνονται λιγότερο οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων μικρού κυβισμού και επιβαρύνονται περισσότερο οι ιδιοκτήτες των λεγόμενων «ενεργοβόρων» αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού.Η νέα ρύθμιση ορίζει τέσσερις κλάσεις ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου:… * Α: οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2005 έως σήμερα * […]