prooptiki@msn.com

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί καινοτόμες ιδέες για τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και την παροχή βοήθειας στους πολίτες προκειμένου να βρουν δουλειά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 23 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν νέους τρόπους αντιμετώπισης της μακροχρόνιας ανεργίας και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την επίτευξη αυτού του σκοπού ανακοινώθηκε στο πρόσφατο σχέδιο δράσης για […]

Νερό: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη παροχής επικαιροποιημένων χαρτών κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας («οδηγία για τις πλημμύρες»). Το άρθρο 14 παράγραφος 2 την εν λόγω οδηγίας υποχρέωνε τα κράτη […]

Η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση για την έκθεση του 2024 για το κράτος δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα μια στοχευμένη διαβούλευση, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνταξη της έκθεσης του 2024 για το κράτος δικαίου. Η διαβούλευση απευθύνεται σε δικαστικές ενώσεις, την κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς της […]

Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής για την Ελλάδα

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία [INFR(2021)0033], στην Ελλάδα [INFR(2021)0037] και στην Πορτογαλία [INFR(2021)0087], επειδή δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με το υπόδειγμα αναφοράς των τεχνικών κατάρτισης προφίλ των καταναλωτών, τις οποίες εφαρμόζουν οι πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο υποδείγματος για την περιγραφή των τεχνικών κατάρτισης προφίλ των καταναλωτών, τις οποίες εφαρμόζουν οι ρυθμιστές της πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες της εκάστοτε πλατφόρμας. Βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, οι ρυθμιστές της πρόσβασης υποχρεούνται να υποβάλλουν την περιγραφή αυτή στην Επιτροπή στο πλαίσιο των υποχρεώσεών […]

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

Η Ευρωπαική Επιτροπή παρουσίασε μια νέα δέσμη μέτρων για την αξιοποίηση και την ενίσχυση των θεμελίων του ενωσιακού πλαισίου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία έως το 2050 προσφέρει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Πολλές εταιρείες και επενδυτές έχουν ήδη ξεκινήσει […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί σε ανοικτή συζήτηση για τις βιώσιμες και ολοκληρωμένες εργασιακές και μαθησιακές διαδρομές για τη νεολαία στην Ελλάδα

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 στελέχη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα συναντηθούν με νέους και νέες για μια συζήτηση με θέμα «Βιώσιμες και ολοκληρωμένες εργασιακές και μαθησιακές διαδρομές για τη νεολαία στην Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, νέοι και νέες θα εκφράσουν τις απόψεις τους, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και με φυσική παρουσία στην εκδήλωση. […]

Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ: η Επιτροπή τιμά τους νικητές των πρώτων ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής

Η Ευρωπαική Επιτροπή αποκάλυψε τους οκτώ νικητές /-ριες, από τον γεωργό έως τον εστιάτορα, των πρώτων ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής. Έρχονται από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία και τη Σουηδία και αντιπροσωπεύουν, όλες και όλοι, την ανάπτυξη και την καινοτομία του ευρωπαϊκού τομέα και την αξιακή […]

Η Ευρωπαική Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση σχετικά με το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την παρακολούθηση των δασών και τα στρατηγικά σχέδια

Η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη νομοθετική πρόταση για νέο πλαίσιο της ΕΕ για την παρακολούθηση των δασών και τα στρατηγικά σχέδια, όπως προβλέπεται στη δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου παρατήρησης των δασών, το οποίο θα παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε λεπτομερείς, […]

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων άθλησης για όλους και προώθησης βιώσιμων συμπεριφορών μέσω του αθλητισμού

Την Τρίτη 2 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού: την προπαρασκευαστική δράση της ΕΕ «Προγράμματα άθλησης για όλους και καινοτομίας των υποδομών», συνολικού προϋπολογισμού 1,95 εκατ. ευρώ, και το πιλοτικό έργο «Αθλητισμός για τους ανθρώπους και τον πλανήτη — μια νέα προσέγγιση της βιωσιμότητας μέσω του αθλητισμού […]