Καμπάνες για ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων

Παραβάσεις από διατάξεις του αγορανομικού κώδικα μέχρι και της εργατικής νομοθεσίας αποκάλυψαν έλεγχοι μικτών κλιμακίων των υπουργείων Ανάπυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΥΠΕΕ σε συσκευαστήρια και αγροτικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, για «ελληνοποιήσεις» εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων.Ο πρώτος έλεγχος έγινε στον αγροτικό συνεταιρισμό Φιλιατρών «Αγιαννάκη», ο οποίος ως μέλη έχει 3 αδέλφια με τις συζύγους τους. Στις […]