Δωρεάν διανομή ροδάκινων από την Π.Ε. Αργολίδας

Δωρεάν διανομή ροδάκινων σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, μέσω των αντιστοίχων φορέων τους, διενεργήθηκε από την Π.Ε. Αργολίδας την Τετάρτη 14 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, στο Ναύπλιο. Η συνολική ποσότητα που διανεμήθηκε ανερχόταν σε περίπου 11,5 τόνους και προέρχονταν από κοινωνική απόσυρση από συνεταιρισμό της Νάουσας. “Μπορέσαμε και δώσαμε διάφορες […]