Ξεκίνησε από την Αργολίδα η μεγάλη εργολαβία της Περιφέρειας για την αναβάθμιση της διαγράμμισης και σήμανσης του οδικού δικτύου των 5 Π.Ε.

Ξεκίνησε από την Αργολίδα η μεγάλη εργολαβία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντικείμενο της οποίας είναι η αναβάθμιση διαγράμμισης, οριοδεικτών και οριζόντιας και κάθετης σήμανσης στο οδικό δίκτυο των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω εργολαβίας έγινε σήμερα η διαγράμμιση στον δρόμο Κρανίδι – Δίδυμα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνει η σχετική παρέμβαση […]