ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Σας παρακαλούμε όπως την 7η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 95 παρ. 4 Ν. 3463/2006) για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα: 1. Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού […]