ΣΟΚ-Έπιναν νερό με αρσενικό επί πέντε μήνες!!!!!

Νερό με εξασθενές στα Ψαχνά Ευβοίας, νερό με αρσενικό στο Φλάμπουρο Σερρών. Νερό με αρσενικό έπιναν οι κάτοικοι, για διάστημα τουλάχιστον πέντε μηνών, στο Φλάμπουρο Σερρών, όπως έδειξαν οι αναλύσεις που έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση.Σύμφωνα με τα δείγματα που ελήφθησαν τον Μάρτιο, το αρσενικό έφτανε τα 16 μικρογραμμάρια ανά λίτρο και το Μάιο τα 17, […]