Νέα πρόσωπα στις δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Αργους Μυκηνών -Την προεδρία της ΔΕΥΑΡΜ ανέλαβε ο Πέτρος Διολίτσης

Στην συνεδρίαση του δημοτικού  συμβουλίου  του Δήμου Άργους-Μυκηνών, που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ορίστηκαν νέοι πρόεδροι και αντιπρόεδροι  των Διοικητικών Συμβουλίων, των  Νομικών προσώπων του Δήμου. Αναλυτικά:                                         ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Πρόεδρος: Δελής […]