Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης για την Π.Ε Αργολίδας-Έως τις 20 Μαΐου η υποβολή αντιρρήσεων

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης για την Αργολίδα από την Διεύθυνση Δασών και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους έως τις 20/5/2021. Ειδικότερα: Από την Διεύθυνση Δασών Αργολίδας, ανακοινώνεται ότι με την ταυτάριθμη 12485/22-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΙΧΟΡ1Φ-ΟΔΣ) απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ιστοσελίδας του […]