Χωρίς στήριξη των επιχειρήσεων, η κοινωνία θα καταρρεύσει – Άρθρο του Κώστα Γκαρκάσουλα, A’ αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Αργολίδας

 Έπειτα και από το δεύτερο κλείσιμο εξαιτίας της πανδημίας, υπάρχει αδυναμία μεγάλου μέρους των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων να επιβιώσουν, εάν δεν ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα. Τόσο οι αυτοαπασχολούμενοι όσο και πολλές μικρές επιχειρήσεις μένουν εκτός παρεμβάσεων στήριξης επί της ουσίας, εάν εξαιρέσουμε βέβαια την επιστρεπτέα προκαταβολή (την οποία βέβαια, δεν την έχουν […]