ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ολοκλήρωσε το έργο της καταγραφής και τεκμηρίωσης του Τύπου της Περιφέρειας κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ως και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το έργο αυτό, συνιστά την πρώτη συστηματική προσπάθεια συνολικής […]