Βιώσιμη κατανάλωση: Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια πρωτοβουλία για την εθελοντική ανάληψη δεσμεύσεων από τις επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη δέσμευση υπέρ της βιώσιμης κατανάλωσης, με την οποία οι επιχειρήσεις παροτρύνονται να στηρίξουν τους καταναλωτές στην αναζήτησή τους για πιο βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τον Ιανουάριο του 2021, η Επιτροπή ξεκίνησε την πιλοτική φάση Green Consumption Pledge. Στη διάρκεια του πιλοτικού αυτού έργου, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να μετρήσουν το αποτύπωμα […]