ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ

Πολύ σύντομα πρόκειται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ΔΕΚΟ, και των εποπτευομένων από το Δημόσιο οργανισμών, με διαδικασία ανάλογη αυτής των γραμματέων. Η προκήρυξη θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διορισμών των γραμματέων, με στόχο ώς το τέλος του χρόνου να έχουν καλυφθεί, αν όχι όλες, τουλάχιστον […]

ΑΥΤΗ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΑΓΩΣΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ

Αλλάζει ο τρόπος στελέχωσης των θέσεων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών. Όλες οι θέσεις θα πληρωθούν με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό και ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που θα βρουν στο Internet και στο δικτυακό τόπο http://apps.opengov.gr/ σημειώνοντας τη Γραμματεία ή τις Γραμματείες, για […]