Με σεβασμό στο περιβάλλον δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Ναυπλιέων

Υλοποιώντας περιβαλλοντικές στρατηγικές, στο μείζον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, ο Δήμος Ναυπλιέων θέτει σε εφαρμογή δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, αλλά και που προβλέπονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ αποτελούν πρόκληση για επίτευξη των στόχων. Πρόκειται για την οργάνωση και εφαρμογή της διαλογής στην […]