ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΜΑΤΑ ; Ψάχνουν ακόμα διοικήσεις

Εννέα μήνες μετά τις εκλογές οργανισμοί, νοσοκομεία και Ταμεία έχουν σημαντικές ελλείψεις στις επιτελικές θέσεις Ακέφαλοι οργανισμοί, φορείς που παραμένουν ακόμη υπό την ηγεσία «γαλάζιων» επιλογών και δεκάδες άκαρπες προσκλήσεις ενδιαφέροντος στο opengov συνθέτουν μεγάλο μέρος του σκηνικού στη δημόσια διοίκηση εννέα μήνες μετά τις εθνικές εκλογές. Νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ερευνητικά κέντρα αλλά και εταιρείες […]