Ένταξη της πρότασης «Ανάπλαση & Ανάδειξη της οδού Πόρτο Χελίου – Όρμου Βερβερόντας του Δ. Ερμιονίδας» στο Πράσινο Ταμείο

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ένταξη για τη χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος – Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», με την υπ΄αρ. 201.5/2020 (ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΠ) Απόφαση έγινε ο καθορισμός 18 επιλέξιμων Δήμων, και ο Δήμος Ερμιονίδας επιλέχθηκε ως προσωρινός […]

Ξενοδοχειακό συγκρότημα στην παραλία της Βερβερόντας, παραμένει εγκαταλελειμμένο

Πάνω από μια δεκαετία, παραμένουν έρημα και με το πέρασμα των χρόνων έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πρόκειται για ένα τουριστικό συγκρότημα στην Ερμιονίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βερβερόντας το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο για πολλά χρόνια. Τα συγκεκριμένα σπίτια που βλέπετε και στις φωτογραφίες που σας παραθέτουμε, αποτελεί μέρος του τουριστικού συγκροτήματος στο οποίο υπάρχει […]