ΤΑ ΔΕΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Τα 141 μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο μπορείτε να βρείτε στον αναλυτικό κατάλογο που ακολουθεί. Πρόκειται για τα μοντέλα που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2011 να κυκλοφορούν ελεύθερα στον δακτύλιο ανεξάρτητα από τον αριθμό της πινακίδας. Τα στοιχεία προέρχονται από τον Σύνδεσμο […]