3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: «Διεκδικούμε ζωή με υγεία, ισότητα και αξιοπρέπεια!»

Το 1992, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι μία ημέρα αγώνα για το αναπηρικό κίνημα, μία ημέρα υπενθύμισης και μία ημέρα ενημέρωσης για την αναγκαιότητα της ισορροπημένης σχέσης των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία και του περιβάλλοντος όπου διαβιώνουν.  […]