Αρχιεπισκοπή Αμερικής: Κραυγές πόνου για την αρπαγή του Μεγάλου Ναού της Αγίας Σοφίας

“Καὶ ἡ κραυγή ἡμῶν πρὸς Σὲ ἐλθέτω” Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και τις Μοναχές, τους Προέδρους και τα Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τους Εντιμολογιωτάτους Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, τη Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και όλο το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Αγαπητοί […]