ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Σε ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Ναυπλίου αναφέρονται τα ακόλουθα:Ανακοινώνεται ότι όπως γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 28411/08-08-2018 επιστολή του Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας “ΑΡΧΕΛΩΝ“, κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα έχουν αναφερθεί περιστατικά επιθέσεων θαλάσσιων χελωνών σε ανθρώπους στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Αττικής, τα οποία πιθανόν προκλήθηκαν από […]