Εντατικοί οι ρυθμοί εργασιών στον δρόμο των Αρχαιοτήτων της Π.Ε. Αργολίδας

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και ασφαλτόστρωσης του δρόμου των Αρχαιοτήτων, που υλοποιεί η Π.Ε. Αργολίδας. Οι εν λόγω εργασίες, σε αυτόν τον μεγάλης κυκλοφορίας δρόμο εισόδου στην Αργολίδα, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε δέκα μέρες και στη συνέχεια παίρνουν σειρά οι δρόμοι Κολιάκι – Τραχειά και Τραχειά – Αδάμι.