Έργα άρδευσης στην Αργολίδα με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έργα αρδευτικών δικτύων στην Π.Ε. Αργολίδας προτίθεται να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, τα εν λόγω έργα αφορούν, α) στην επέκταση δικτύου του ΤΟΕΒ Παναριτίου, με προϋπολογισμό

Το υψηλό κόστος άρδευσης πιέζει για αλλαγές στους ΓΟΕΒ της Πελοποννήσου -Ποιά είναι η κατάσταση στην Αργολίδα

  Σε μία διαρκή αναζήτηση με στόχο την μείωση του κόστους άρδευσης και την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών βρίσκονται οι περισσότεροι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ ώστε έτσι να μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά οι παραγωγοί και παράλληλα να μειωθεί το κόστος καλλιέργειας σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο Μεσσηνία  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μεσσηνία όπου τις τελευταίες μέρες […]