ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣΑ

Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Υπουργού κας. Κατερίνας Μπατζελή και του Υφυπουργού κου. Μιχάλη Καρχιμάκη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών, υπογράφηκαν οι παρακάτω αποφάσεις έγκρισης τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών: 1. «ΑΣΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» του Νομού Ημαθίας2. […]