Έρχονται 1.500 πρόωρες αποφυλακίσεις

Σχέδιο για την αποσυμφόρηση των φυλακών σε περίπτωση εξάπλωσης του κορωναϊού στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση. Προβλέπει την πρόωρη αποφυλάκιση έως και 1.500 κρατουμένων, που εκτίουν μικρές ποινές για οικονομικής φύσης εγκλήματα καθώς και όσων έχουν υπόλοιπο ποινής έως 12 μήνες, πλην εξαιρέσεων. Το σχέδιο έχει τη μορφή Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου […]