ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2009-10. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν στις 5.272 και ικανοποιήθηκαν 4.524 (ποσοστό 85,81%). Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν σε 5.012 και ικανοποιήθηκαν […]