Περιφέρεια Πελοποννήσου : Στην αναζήτηση λύσης για την άρδευση μέσω λιμνοδεξαμενών

Στην αναζήτηση λύσεων για το πρόβλημα της άρδευσης βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου . Στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)υλοποιήθηκε το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και προτάσεις ήπιων παρεμβάσεων για την αειφορική διαχείρισή τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», με Επιστημονικό Υπεύθυνο για […]