prooptiki@msn.com

«Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. για φορολογικά και άλλα θέματα»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα της χώρας σας καλεί να αναλογιστείτε τη δεινή οικονομική θέση των ατόμων με αναπηρία και να συμπεριλάβετε στο φορολογικό νομοσχέδιο -που θα συζητηθεί στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις σας- εκείνες τις φορολογικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα αντισταθμίσουν τις αδικίες που υπέστησαν με τα πρόσφατα μέτρα εισοδηματικής πολιτικής.
Η σημερινή ανακοίνωσή σας για τις 40 αλλαγές που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο εξακολουθούν να δημιουργούν πλήθος ερωτημάτων, τα οποία πρέπει να απαντηθούν με συγκεκριμένα και απόλυτα διακριτά μέτρα που θα απονέμουν δικαιοσύνη στο χώρο των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ο οποίος μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων εισοδηματικής πολιτικής δοκιμάζεται σκληρά.
Δεν παραγνωρίζουμε, βεβαίως, το γεγονός ότι τα πρόσφατα μέτρα εισοδηματικής πολιτικής δεν έθιξαν τα προνοικά επιδόματα, τα οποία ως γνωστό στην πλειοψηφία τους χορηγούνται σε ανασφάλιστους ή έμμεσα ασφαλισμένους. Σε αυτά όμως τα μέτρα συμπεριλάβατε και το μέτρο της επιβολής του φόρου πολυτελείας στα αναπηρικά επιβατικά αυτοκίνητα (άρθρο 17 ψηφισθέντος νόμου) για τα οποία από τη δεκαετία του 1980 ισχύει η ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή τους. Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι η επιβολή φόρου πολυτελείας στα αναπηρικά αυτοκίνητα, δεν αποτελεί πολιτική επιλογή, αλλά παράλειψη των αρμοδίων στελεχών του Υπουργείου σας να προχωρήσουν στη εξαίρεσή τους από την επίμαχη διάταξη. Ζητούμε έστω και τώρα, μέσω αυτού το φορολογικού νομοσχεδίου να εξαιρέσετε τα αναπηρικά αυτοκίνητα από το φόρο πολυτελείας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι τα εισοδήματα των ατόμων με αναπηρία έχουν μειωθεί μόνο εξαιτίας των νέων κατεπειγόντων μέτρων εισοδηματικής πολιτικής και της επερχόμενης ανατίμησης βασικών αγαθών (διατροφής, ηλεκτροδότησης κ.λπ), αλλά και εξαιτίας της αδυναμίας του Κράτους να τους παρέχει ακόμη και τις πιο στοιχειώδεις υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης.
Κύριε Υπουργέ,
Τα άτομα με αναπηρία, ασφαλώς και αναγνωρίζουν την τιτάνια μάχη που δίνει η χώρα για την ανάκτηση του οικονομικού κύρους της. Η ανάκτηση, όμως, της αξιοπιστίας και του κύρους της χώρας μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να οδηγήσει στην οικονομική εξαθλίωση των πιο αδύναμων πολιτών της, τα οποία μέρα με την ημέρα βυθίζονται πιο πολύ στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Έστω και τώρα, δίνεται η ευκαιρία στην Κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια σειρά δίκαιων φορολογικών μέτρων που θα λειτουργήσουν ως εργαλείο αναδιανομής και ενίσχυσης του εισοδήματος των ατόμων αναπηρία.
Για πολλοστή φορά θέτουμε το ερώτημα: Σε μια χώρα που έχει υποβαθμισμένες, χειμαζόμενες και ανύπαρκτες πολλές φορές κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, δεν θα πρέπει να εκτιμηθεί το κόστος διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία, και αυτό το κόστος να αποδοθεί με συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα, είτε με τη μορφή φοραπαλλαγών, είτε με τη μορφή μείωσης του φόρου προστιθεμένης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία κ.λπ.;
Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε από εσάς προσωπικά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις να μη θίξουν στο ελάχιστο τις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τα άτομα με αναπηρία.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις 40 βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο φορολογικό ν/σ ζητούμε:
Σημείο 2:
Σε ότι αφορά τη σύνδεση του συστήματος φοροαπαλλαγών με το σύστημα συλλογής αποδείξεων ζητούμε στις αποδείξεις που αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κ.λπ.) να συμπεριληφθούν και οι δαπάνες αγοράς τεχνικών-τεχνολογικών βοηθημάτων και παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών/ υπηρεσιών αποκατάστασης (π.χ. λογοθεραπειών, φυσικοθεραπειών, εργοθεραπειών κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα στα άτομα με αναπηρία για να διατηρήσουν το βέλτιστο επίπεδο αυτονομίας τους.
Σημείο 5:
Σε ότι αφορά την κατάργηση των φοροαπαλλαγών ζητούμε:
α) τη διατήρηση του μέτρου της πλήρους απαλλαγής των ατόμων με ολική τύφλωση και βαριές κινητικές αναπηρίες -ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων- από τη φορολόγηση των μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας (παρ. 5 περ. θ. του Ν. 2238/1994)
β) τη διατήρηση της αύξησης του αφορολόγητου ποσού ύψους 2.400€ που ισχύει για τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, και την αυτόματη ποσοστιαία αναπροσαρμογής του ποσού αυτού κατ’ έτος.
Σημείο 36 :
Ζητούμε τη λήψη στοχευμένων φορολογικών μέτρων που θα λειτουργήσουν ως κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Ενώ στις αλλαγές του φορολογικού συστήματος συμπεριλάβατε τη θέσπιση 3ετούς αφορολόγητου για την δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 35 ετών δεν θεσπίσατε ανάλογες ρυθμίσεις για την ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Σημειώνουμε ότι η θέσπιση ανάλογου μέτρου για τα άτομα με αναπηρία χωρίς ηλικιακό περιορισμό, σε συνδυασμό με τα ευνοϊκά προγράμματα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. θα μπορούσε να λειτουργήσει για την αύξηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.
Σημείο 40:
Στο σημείο αυτό ζητούμε τη συμπερίληψη φορολογικών ρυθμίσεων που θα λειτουργήσουν ως ισχυρά κίνητρα προς τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την προσφορά θέσεων εργασίας στα άτομα με αναπηρία.
Τέλος, ζητούμε να συμπεριληφθεί ρύθμιση με την οποία θα επεκταθεί το μέτρο της μείωσης του Φ.Π.Α (άρθρο 22 του Ν. 3522/06) σε σειρά πρόσθετων αγαθών που είναι αναγκαία στα άτομα με αναπηρία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτά και δεν έχουν ενταχθεί στην προαναφερθείσα ρύθμιση. Επίσης, ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση για να υπολογιστεί η δασμολογική κλάση (TARIC) όλων των αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 22 του Ν. 3522/06, διότι στην πράξη δεν έχει εφαρμοσθεί η μείωση του Φ.Π.Α. και δεν έχει μειωθεί το αγοραίο κόστος πολλών από αυτά τα αγαθά. Για το σκοπό αυτό και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου αναμένουμε επί μακρό χρονικό διάστημα να συνεδριάσει η Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.).
Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.ΑμεΑ. έχει ζητήσει επανειλημμένως συνάντηση μαζί σας. Έως και σήμερα, δεν έχετε ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημά. Την ύστατη αυτή στιγμή, πριν την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή ζητούμε να ορίσετε άμεσα μία συνάντηση μαζί μας.
Με το φορολογικό νομοσχέδιο δίνεται η τελευταία ευκαιρία στην Πολιτεία να σεβαστεί και να προστατεύσει την αξιοπρέπεια των πιο αδύναμων πολιτών της. Δεν διεκδικούμε τίποτα παραπάνω από τη διασφάλιση των όρων αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής υπερηφάνειας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας