prooptiki@msn.com

Ορισμός νέων Αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρο-Ποιά είναι τα νέα πρόσωπα

Στον ορισμό νέων Αντιδημάρχων προχώρησε σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2021 ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος.

Η απόφαση:
Α. Ορίζουμε από  σήμερα  12/10/2021  και  για   ένα έτος  τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους   ως  έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου   Ναυπλιέων   : 
1. Ζέρβα Χρήστο
2. Λυκομήτρο  Αλέξανδρο
3. Ρούτουλα Κωνσταντίνο 
Β.  Ορίζουμε από  σήμερα  12/10/2021 και  για ένα  έτοςτη  Δημοτική   Σύμβουλο  κα. Αναστασίου-Σμυρναίου  Κωνσταντίνα,ως  άμισθη Αντιδήμαρχο   . 
Γ.  Μεταβιβάζουμε  στους ανωτέρω  Αντιδημάρχους  τις ακόλουθες  καθ’ ύλην   αρμοδιότητες:
1. Στον κ.   Ζέρβα Χρήστομεταβιβάζουμε:
α) την εποπτεία,  ευθύνη και   διαχείριση των θεμάτων που έχουν σχέση :
με ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
με τη λειτουργία   του   αρχείου 
με το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης
β) την  υπογραφή  αποφάσεων  που  εκδίδονται  από  το  Τμήμα   Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου, τις άδειες  για τέλεση  πολιτικών  γάμων,  τις   βεβαιώσεις  μόνιμης κατοικίας για μεταδημοτεύσεις .
2. Στον  κ.Λυκομήτρο  Αλέξανδρομεταβιβάζουμε τις ακόλουθες  αρμοδιότητες :
α)  τον συντονισμό ,  την εποπτεία   και  ευθύνη  :
του Τμήματος Αδειοδότησης  και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής προστίμων για  την αυθαίρετη  κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου
 του   Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων   καθώς  και της  υπογραφής της έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών
 της  εύρυθμης λειτουργίας και εποπτείας των λαϊκών αγορών  και στάσιμου εμπορίου 
της ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου )
της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης  καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων  . 
β)   την  υπογραφή  όλων των αποφάσεων , βεβαιώσεων και εγγράφων που υπάγονται στον τομέα ευθύνης και εποπτείας του  Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων .
3. Στον  κ. Ρούτουλα Κωνσταντίνο  μεταβιβάζουμε την ευθύνη , τον  συντονισμό και την  εποπτεία  της πολιτικής προστασίας.
4.Στην  κα.Αναστασίου -Σμυρναίου  Κωνσταντίναμεταβιβάζουμε   αρμοδιότητες που  αφορούν: 
τα θέματα τουριστικής ανάπτυξης και  προβολής 
τα θέματα  παιδείας  και  ισότητας  των φύλων 
με  κληρονομιές  και κληροδοτήματα ευεργετών του Δήμου
τη λειτουργία   των Κ.Ε.Π του  Δήμου
τη  λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου
Δ.Όλοι  οι  Αντιδήμαρχοι    θα  είναι  υπεύθυνοι για την τέλεση  πολιτικών γάμων. 
Ε. Ορίζουμε τον Δημ. Σύμβουλο   της πλειοψηφίας κ. ΧΡΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  ως Εντεταλμένο Σύμβουλο  και του ανατίθεται  χωρίς αμοιβήη ευθύνη , ο  συντονισμός και η  εποπτεία :
του  τομέα του  δημοτικού φωτισμού 
του προσωπικού που  υπηρετεί στην  υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού   
της λειτουργίας του Τμήματος συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος  και  Πρασίνου .
 Εξουσιοδοτούμε  τον ανωτέρω Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο  να υπογράφει  με εντολή  Δημάρχου  υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τον τομέα  ευθύνης  και   εποπτείας του. 
ΣΤ. Οι αρμοδιότητες   καθαριότητας , αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης  και η λειτουργία  των Διευθύνσεων  Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και  Ποιότητας Ζωής παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημήτριου  Κωστούρου  . 
Ζ.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Λυκομήτρος, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος  κ. Λέντζος Παναγιώτης.
  Σε περίπτωση   απουσίας ή  κωλύματος  Αντιδημάρχου , τις αρμοδιότητές του  ασκεί  ο ίδιος ο  Δήμαρχος. 
Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί  μία φορά  σε μία ημερήσια εφημερίδα   της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  Ναυπλιέων, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος .
Ο  Δήμαρχος   Ναυπλιέων
Κωστούρος  Ι. Δημήτριος
Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Όργιο φημών για Καραθώνα και ΤΑΙΠΕΔ -Με ξεκάθαρες θέσεις και ψυχραιμία παρακολουθεί τις εξελίξεις ο Δημήτρης Κωστούρος

Αίσθηση προκαλούν τα δημοσιεύματα των Αθηναϊκών ιστοσελίδων που αφορούν την Καραθώνα και την αξιοποίηση της από το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και οι αναφορές σε έκταση 1912

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

ΔΕΥΑΝ: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το νέο δίκτυο ύδρευσης σε Δρέπανο και Τολό ύψους 3,5 εκ. ευρώ

Ένα μεγάλο έργο υποδομής, προϋπολογισμού 3.500.000,00 από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και το Δήμο Ναυπλιέων Σε διαγωνιστική διαδικασία είναι από εχθές το μεγάλο έργο υποδομής και ανάπτυξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »