prooptiki@msn.com

Φορολογία ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις — Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα για τη φορολογία των επιχειρήσεων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα με σκοπό να προωθηθεί ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα φορολόγησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα μακροπρόθεσμο και ένα βραχυπρόθεσμο όραμα που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την πανδημία COVID-19 και θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών δημόσιων εσόδων κατά τα επόμενα έτη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με άφθονες θέσεις εργασίας στην ΕΕ και να αυξήσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία μας. Στην ανακοίνωση λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που σημειώθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων της G20 και του ΟΟΣΑ σχετικά με την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση.

Πρώτον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέχρι το 2023 ένα νέο πλαίσιο για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ, το οποίο θα συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην άρση των φορολογικών εμποδίων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πιο φιλικού για τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά. Το πλαίσιο «Business in Europe: Framework for Income Taxation» ή «BEFIT» (Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος) παρέχει στην ΕΕ ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για την εταιρική φορολογία, το οποίο επιτρέπει τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών. Το BEFIT θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους συμμόρφωσης, θα ελαχιστοποιήσει τις ευκαιρίες φοροαποφυγής και θα στηρίξει την απασχόληση και τις επενδύσεις της ΕΕ στην ενιαία αγορά. Το BEFIT θα αντικαταστήσει την εκκρεμούσα πρόταση για τη δημιουργία κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών, η οποία θα αποσυρθεί. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια διαδικασία ευρύτερου προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της φορολογίας στην ΕΕ, η οποία θα κορυφωθεί το 2022 με τη διοργάνωση φορολογικού συμποσίου σχετικά με το «μείγμα φόρων στην ΕΕ στην πορεία προς το 2050».
Δεύτερον, στη σημερινή ανακοίνωση παρουσιάζεται επίσης ένα φορολογικό πρόγραμμα για τα επόμενα δύο έτη, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, στην καλύτερη διασφάλιση των εθνικών εσόδων και στη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στον φιλόδοξο χάρτη πορείας, ο οποίος καθορίζεται στο σχέδιο δράσης για τη φορολογία που παρουσίασε η Επιτροπή το περασμένο καλοκαίρι. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν τα εξής:
εξασφάλιση μεγαλύτερης δημόσιας διαφάνειας, καθώς προτείνεται ορισμένες μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να δημοσιεύουν τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές τους. Θα αντιμετωπιστεί επίσης η καταχρηστική χρήση των εικονικών εταιρειών με νέα μέτρα κατά της φοροαποφυγής·
στήριξη της ανάκαμψης, καθώς θα αντιμετωπιστεί η μεροληπτική μεταχείριση ανάμεσα στην έκδοση χρέους και μετοχών στην ισχύουσα εταιρική φορολογία, στο πλαίσιο της οποίας η χρηματοδότηση των εταιρειών με δανειακά κεφάλαια αντιμετωπίζεται ευνοϊκότερα από τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Η πρόταση αυτή θα έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους μέσω ιδίων κεφαλαίων αντί να προβαίνουν σε δανεισμό.
Τρίτον, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ζημιών σε εγχώριο επίπεδο. Η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τη μεταφορά ζημιών τουλάχιστον στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Τούτο θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες κατά τα έτη πριν από την πανδημία, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν τις ζημίες που υπέστησαν το 2020 και το 2021 με τους φόρους που κατέβαλαν πριν από το 2020. Το μέτρο αυτό θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

1990: Προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκωτά.

1187: Ο Σαλαντίν (Σαλάχ αντ-Ντιν Γιούσουφ ιμπν Αγιούμπ) καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ μετά από 88 χρόνια κυριαρχίας των σταυροφόρων. 1535: Ο Γάλλος εξερευνητής, Ζακ Καρτιέ, ανακαλύπτει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »