prooptiki@msn.com

Καθοριστική παρέμβαση Νίκα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος -Ακύρωσε την δημοπρασία για την λιμνοθάλασσα Βιβαρίου και στέλνει μήνυμα για το μέλλον

Σε μία καθοριστικής σημασίας παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας  ακυρώνοντας την πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αλιευτικής εκμετάλλευσης της Λιμνοθάλασσας «Βιβαρίου» ΠΕ Αργολίδας .

Ο Παναγιώτης Νίκας επιστρέφοντας ως μη αποδεκτή την απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την λιμνοθάλασσα Βιβαρίου έδειξε ότι είναι αποφασισμένος να μην αφήσει να υπάρχουν λάθη και γκρίζες ζώνες σε δημοπρασίες όπου οι οικονομικές διαφορές είναι εμφανείς και κατά συνέπεια και η ζημιά του δημοσίου συμφέροντος .
Στέλνοντας μήνυμα με πολλούς αποδέκτες για το μέλλον ακύρωσε την δημοπρασία επιστρέφει τον φάκελο στην οικονομική επιτροπή  και ζητά την επανάληψή της με μοναδικό στόχο όπως αναφέρει η επιτροπή να καταλήξει σε αποτέλεσμα το οποίο  θα κρίνεται προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου Στην απόφασή του αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά : ότι η δια δημοπρασίας εκμίσθωσις ενεργείται επί τη βάσει κριτηρίων αναγομένων αποκλειστικώς εις την επίτευξιν του καλυτέρου οικονομικού αποτελέσματος δια το Δημόσιον και αποτελεί, ούτω, διαχείρισιν της περιουσίας τούτου, ως μη σχετιζομένη προς την άσκησιν δημοσίας εξουσίας ή προς την επιδίωξιν γενικωτέρου κοινωνικού σκοπού ώστε να συνδέεται με την λειτουργίαν δημοσίας υπηρεσίας.»
Στην απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα αναφέρονται τα ακόλουθα :
ΘΕΜΑ: «Μη έγκριση του αποτελέσματος της από 28.9.2020 Πλειοδοτικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 της με αριθμό 154143/24388/6.7.2020 διακήρυξης»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με το με αριθ. 130260/10-05-2021 έγγραφό σας, σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο 37 της με αριθμό 154143/24388/6.7.2020 «Διακήρυξης για την εκμίσθωση αλιευτικής εκμετάλλευσης της Λιμνοθάλασσας «Βιβαρίου» ΠΕ Αργολίδας, το οποίο προβλέπει ότι : «37.Η έγκριση ή μη των πρακτικών της Δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη που αποτελεί την απόφαση μίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου.» υποβάλλετε την με αριθμό 2/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στο αποτέλεσμα της Δημοπρασίας η οποία διεξήχθη με την ανωτέρω Διακήρυξη.
Όπως προβλέπεται επί λέξει με το άρθρο 36 της ανωτέρω Διακήρυξης, «36.Τα πρακτικά της Δημοπρασίας υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα τριών ημερών από την διεξαγωγή της Δημοπρασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Δ/νση Κτηνιατρικής με αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής για το συμφέρον ή όχι του Δημοσίου από το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας.
Με την από 1.10.2020 «Έκθεση Επιτροπής Διενέργειας Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση της Λιμνοθάλασσας Βιβαρίου», η Επιτροπή της Δημοπρασίας ενημέρωσε σχετικά με αυτήν και έκρινε το μίσθωμα με το οποίο το αποτέλεσμα είχε κατακυρωθεί στο Δήμο Ναυπλιέων «ότι είναι προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου».
Ωστόσο, με την απόφαση την οποία υποβάλλετε προς έγκριση, αποφασίζεται επί λέξει ότι : «1. Ο Δήμος Ναυπλιέων δε συμμετέχει νόμιμα στην πλειοδοτική δημοπρασία, αφού δεν έχει προσκομίσει Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 609a41336c14a7113a3cf091 στις 11/05/2111:49τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη, όπως αναλύεται εκτενώς παραπάνω. 2. Θα πρέπει να επιλεγεί ως πλειοδότης ο Αιτών ως μοναδικός νομίμως συμμετέχων, Ηλίας Μαντζαβράκος του Σπυρίδωνος. Εν όψει δε του ότι η ακυρότητα της διαδικασίας έλαβε χώρα κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και συνεπώς πριν από την έναρξη της διαδικασίας πλειοδοσίας, η οποία πάσχει λόγω της συμμετοχής σε αυτήν του Δήμου, ορίζουμε το ύψος του μισθώματος με το οποίο θα πρέπει να κατοχυρωθεί η πλειοδοτική δημοπρασία στον αιτούντα, Μαντζαβράκο Ηλία του Σπυρίδωνα, είναι αυτό της πρώτης προσφοράς του, δηλαδή το ποσό των 5.300 ευτώ κατ’ έτος»
Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία (ΣτΕ 876/1981) «Εκ των διατάξεων του Αλιευτικού Κώδικος (Ν.Δ. 420/1970) των προβλεπουσών την διενέργειαν δημοπρασίας δια την εκμίσθωσιν ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρ. 35 και 38) και ιδίως των άρθρων 20, 23, 28 και 29 του β.δ. της 7/18.3.1940, συμφώνως προς τα οποία η έγκρισις του αποτελέσματος της δημοπρασίας επαφίεται εις την ελευθέραν κρίσιν του αρμοδίου οργάνου, προκύπτει ότι η δια δημοπρασίας εκμίσθωσις ενεργείται επί τη βάσει κριτηρίων αναγομένων αποκλειστικώς εις την επίτευξιν του καλυτέρου οικονομικού αποτελέσματος δια το Δημόσιον και αποτελεί, ούτω, διαχείρισιν της περιουσίας τούτου, ως μη σχετιζομένη προς την άσκησιν δημοσίας εξουσίας ή προς την επιδίωξιν γενικωτέρου κοινωνικού σκοπού ώστε να συνδέεται με την λειτουργίαν δημοσίας υπηρεσίας.»
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως το γεγονός ότι με την από 1.10.2020 «Έκθεση Επιτροπής Διενέργειας Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση της Λιμνοθάλασσας Βιβαρίου», κρίθηκε «ότι είναι προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου» το ετήσιο μίσθωμα των 8.000 ευρώ με το οποίο το αποτέλεσμα είχε κατακυρωθεί στο Δήμο Ναυπλιέων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υποβαλλόμενη προς έγκριση απόφαση επιλέγει πλειοδότη με ετήσιο μίσθωμα κατά πολύ χαμηλότερο αυτού που κρίθηκε προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου (5.300) ευρώ .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ
Δεν εγκρίνεται κατ’ άρθρον 37 της με αριθμό 154143/24388/6.7.2020 «Διακήρυξης για την εκμίσθωση αλιευτικής εκμετάλλευσης της Λιμνοθάλασσας «Βιβαρίου» ΠΕ Αργολίδας, το αποτέλεσμα της από 28.9.2020 Πλειοδοτικής Δημοπρασίας σύμφωνα με την αριθμό 2/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Αναπέμπεται ο φάκελος στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία θα διαβιβάσει την παρούσα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Αργολίδας για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με σκοπό την ανάδειξη πλειοδότη για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας του Βιβαρίου ο οποίος θα καταβάλλει υψηλότερο μίσθωμα, το οποίο θα κρίνεται προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα και με τα παραπάνω εκτεθέντα.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Προσκυνηματικός Ιερός Ναός «ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Άργους Εορτή της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου

Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022 εορτή της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Αικατερίνης στο Άργος, όπου το αριστερό κλίτος είναι αφιερωμένο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »