prooptiki@msn.com

5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

 

Καλείστε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:
Της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
Της αριθμ. πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ, 427 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»
Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των νέων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
α. Διαδικασία ελέγχου :
Τριάντα τέσσερις (34) επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων κατά σειρά κατάθεσης.
β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
 Επικύρωση πρακτικών της 1ης έως και 6ης / 2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 Έγκριση της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος «Διαμονή παιδιών υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου σε παιδικές κατασκηνώσεις, έτους 2021».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Μονάδα παραγωγής πρώτης ύλης ζωοτροφών – αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και υλικών κατηγορίας 3 (rendering), στη θέση ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΠΑΣΤΑ ΤΚ Αθήναιου του Δ Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας FARGECO HELLAS ΕΠΕ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία ΑΣΠΗΕ ισχύος 15 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, στη θέση “Βίγλα” της ΤΚ Καστρίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ARGOS AIOLOS Α.Ε.». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για α) την μετατόπιση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων καθώς και β) την αδειοδότηση συνοδών υποδομών σε δημόσια δασική έκταση και εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση “Άγιος Νικόλαος” ΔΕ Κρανιδίου, Δ Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης
 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για αντικατάσταση ιχθυοκλωβών μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και αδειοδότηση χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων, στη θέση «Νήσος Πλατειά» Δήμου Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας, της εταιρείας ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΕΠΕ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 54634/24-4-2018 Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση τριών (3) όμορων λατομείων εξόρυξης μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 88.783,02 τ.μ. στη θέση «Πλάσα» της κοινότητας Διδύμων, του Δ. Ερμιονίδας, της ΠΕ Αργολίδας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΘΥΑΜΙΣ ΑΤΕ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αποκατάσταση παράκτιων πρανών από διάβρωση» στη θέση “Μετόχι”, στην κοινότητα Αγίου Αιμιλιανού, της ΔΕ Κρανιδίου του Δ Ερμιονίδας της ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε που βρίσκονται στους Αγίους Θεοδώρους ΠΕ Κορινθίας» (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Τροποποίηση του οδικού έργου Ελευσίνα Κόρινθος (αυτοκινητόδρομος ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ) ως προς τα πρόσθετα / συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά έργα. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εκμετάλλευση επιφανειακής αργιλικής / χαλαζιακής άμμου» ΤΚ Βελίκας, ΔΕ Μεσσήνης, Δ Μεσσήνης της ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Καρδαμύλη του Δ. Δυτικής Μάνης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΚΑΝΤΖΟΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Μειωμένες18% κατ όγκο είναι οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών-Καμπανάκι κινδύνου για τα επιτραπέζια σταφύλια

Μειωμένες κατά 18% κατ όγκο είναι οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών μέχρι τώρα σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου εξαγωγέων Incofruit στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

1992: Ο υπουργός Οικονομίας, Στέφανος Μάνος, εξαγγέλλει σκληρά μέτρα λιτότητας, προαπαιτούμενα της Συνθήκης του Μάαστριχτ

870: Με τη Συνθήκη του Μέρσεν, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Γερμανικός και ο ετεροθαλής αδελφός του, Κάρολος ο Φαλακρός, χωρίζουν τη Μέση Φραγκία σε δύο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πνεύμονας πρασίνου για αναψυχή και θέαμα στο Νότιο Τμήμα του Άργους! Ασταμάτητος Καμπόσος συνεχίζει να παραδίδει έργα!

Το σημερινό Νότιο τμήμα του Άργους επέλεξε ο Δήμαρχος Καμπόσος για την δημιουργία του μεγάλου πάρκου που θα δώσει ανάσες στην περιοχή και μια αναβάθμιση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Μια μαγική βραδιά πρόσφερε η δημοτική χορωδία Επιδαύρου στο λιμάνι της Νέας Επιδαύρου

Η δημοτική χορωδία Επιδαύρου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις που συνδιοργάνωσαν ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Επιδαύρου “Η Πιάδα” και ο Δήμος Επιδαύρου, με την ευκαιρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Γκιόλας: «Διάγγελμα υπεκφυγής ή προκήρυξη εκλογών από τον Κ. Μητσοτάκη μετά το σκάνδαλο παρακολούθησης του Ν. Ανδρουλάκη;»

Ερωτήματα θέτει ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αργολίδας, Γιάννης Γκιόλας, αναφορικά με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στη Βουλή για το θέμα της παρακολούθησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »