Κλείδωσαν οι Νέοι Διευθυντές στην Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας

Κλείδωσαν οριστικά οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Αργολίδας μετά από πολυήμερη έρευνα αξιολόγησης που πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Χειβιδόπουλος .Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάσος Χειβιδόπουλος ζητησε από τους νέους Προϊσταμένους μέσα από την καθημερινή πρακτική τους να αποδείξουν στον πολίτη ότι αλλάζει πλέον νοοτροπία η Περιφέρεια και όλοι […]