prooptiki@msn.com

Αρχίζει στις 20 Αυγούστου η νέα κυνηγετική περίοδος


Συνεχίζεται η απαγόρευση του κυνηγιού στις καμένες περιοχές, ενώ παραμένει ίδια με πέρσι η χρονική περίοδος (20 Αυγούστου 2009 – 28 Φεβρουαρίου 2010) και καθορίζονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του κυνηγιού με χρονικούς περιορισμούς και με αριθμό θηραμάτων, όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπέγραψε για τη νέα κυνηγετική περίοδο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σωτήρης Χατζηγάκης.
Κατεβάστε την νεότερη έκδοση του Flash Player για να δείτε το ad. Τρέχουσα έκδοση: 10.0.32 – (src:http://ebusiness-interactive.forthnet.gr/HotspotJuly09/300×250.swf)
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ότι:

– Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου είναι από 20 Αυγούστου 2009 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2010.

– Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι τις 10 Μαρτίου 2010.

– Απαγορεύεται το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

– Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15.09.2009 μέχρι και 20.01.2010 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή),δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριόχοιρου (Sus scrofa).

– Επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τεσσάρων ζώων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31.12.2009 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ζώων επίσης περιορίζεται σε δύο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια.

– Επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15.09.2009 μέχρι και 20.01.2010 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2010 μέχρι και 28.02.2010 χωρίς σκύλο δίωξης. Στους νομούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) απαγορεύεται.

– Επιτρέπεται το κυνήγι του πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2009 μέχρι και 20.01.2010 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2010 μέχρι και 28.02.2010 χωρίς σκύλο δίωξης.

Για το κυνήγι της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) και της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) αναφέρεται:

α) Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επιτρέπεται το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) τις ημέρες 16.09.2009, 20.09.2009, 27.09.2009, 04.10.2009, 11.10.2009, 18.10.2009 και 25.10.2009

β) Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απαγορεύεται το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Σύρο, Μύκονο και Σίφνο.

γ) Το κυνήγι της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) καθορίζεται από 01.10.09 έως 15.12.2009 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο πουλιών ανά κυνηγό/έξοδο, επειδή εντάχθηκε και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας.

– Το κυνήγι του φασιανού (Phasianus colchicus) απαγορεύεται στις νήσους Λήμνου, Σάμου και Αγ. Ευστράτιου.

Απαγορεύεται το κυνήγι:
Α) στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής

Β) Στα εκτροφεία θηραμάτων

Γ) Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.

Δ) Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.

Ε) Σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.

ΣΤ) Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές.

Ζ) Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/τ. Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η) Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.

Θ) Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

– Απαγορεύεται την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.

– Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις νήσους Λήμνο και Θηρασία, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι υπερπληθυσμοί και οι ζημίες πιστοποιούνται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Δασών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Η σύσταση της επιτροπής και η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.

– Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

– Κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Όσον αφορά τα είδη και την ποσότητα των θηραμάτων, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ / ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

1. Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 – 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό

2. Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)

3. *** Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4) κατά ομάδα

4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α

1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9-10/2 ’Oλες Δέκα (10)

2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ’Oλες Χωρίς περιορισμό

3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες Χωρίς περιορισμό

4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες Δώδεκα (12)

5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες Δώδεκα (12)

6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες

7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ’Oλες Είκοσι πέντε (25)

8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες (Συνολικά

9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες από όλα τα είδη)

10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ’Oλες

11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες Χωρίς περιορισμό

12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες Χωρίς περιορισμό

13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες Χωρίς περιορισμό

14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ’Oλες Χωρίς περιορισμό

15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9- 28/2 Oλες Δέκα (10)

16. Πετροπέρδικα(Alectoris graeca) 01/10 – 15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)

17. Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar) 15/09 – 30/11 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)

18. Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9 -31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)

ΠΟΥΛΙΑ:

β) Υδρόβια και παρυδάτια

1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 – 10/2 ’Oλες

2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 ’Oλες

3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 – 31/1 ’Oλες

4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 ’Oλες

5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 10/2 ’Oλες Δώδεκα (12)

6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 10/2 ’Oλες [Συνολικά

7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 ’Oλες από όλα τα είδη]

8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 10/2 ’Oλες

9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 ’Oλες

10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9 – 31/1 Όλες

11. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albiforms) 15/9 – 10/2 Όλες

12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 10/2 ’Oλες Δέκα (10)

13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 10/2 ΄Oλες Δέκα (10)

14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 ’Oλες Δέκα (10)

Πηγή:www.forthnet.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Αργολίδας για τον πυροβολισμό από μαθητή στη σχολική εκδρομή στα Γιάννενα

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αργολίδας εκφράζει την συμπαράσταση του στο σχολείο και όλους τους συναδέλφους συνοδούς εκπαιδευτικούς για το ατυχές και απρόβλεπτο περιστατικό που έλαβε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Εντατικοποίηση των ελέγχων για την αποτροπή ελληνοποιήσεων αμνοεριφίων εν όψει του Πάσχα

Σαφή εντολή για εντατικοποίηση, εν όψει των εορτών του Πάσχα, των ελέγχων στην αλυσίδα εμπορίας για την καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων αμνοεριφίων, έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ο Γιάννης Ανδριανός στην εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Αργολίδας

Ο Γ. Ανδριανός στην εκδήλωση του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Αργολίδας για την υλοποίηση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και το Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Μαζί με τον Δημήτρη Κωστούρο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο Χάρης Κατερινάκος

Την απόφαση του διακεκριμένου δικηγόρου Χάρη Παν. Κατερινάκου να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την δημοτική παράταξη ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ανακοίνωσε ο Δημήτρης Κωστούρος .Στο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Επερώτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ναυπλίου» για τον προσεισμικό έλεγχο των Δημόσιων κτιρίων

Επερώτηση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων κατέθεσαν τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», με θέμα τον προσεισμικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Διατέθηκαν οι πρώτοι απινιδωτές στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Ερμιονίδας

Παραδόθηκαν σήμερα, Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο, οι τρεις πρώτοι απινιδωτές στα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »