prooptiki@msn.com

Τόκας: «Πλασματικός και μη ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός του Δήμου Ερμιονίδας για το 2023-Γιατί καταψηφίσαμε

Προϋπολογισμός 2023 του Δήμου Ερμιονίδας: Οι θέσεις της ΝΕΔΥΠΕΡ κατά τη συζήτησή του και ψήφισή του στις 16/01/2023

Η αδυναμία της δημοτικής αρχής του Δήμου Ερμιονίδας να εκπονήσει ακόμα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ερμιονίδας (υποχρέωση της δημοτικής αρχής που δεν τηρήθηκε αν και βρισκόμαστε στο 4ο και τελευταίο έτος της δημοτικής περιόδου 2019-2023), η ιδιαίτερα μεγάλη απόκλιση στα έξοδα και στα έσοδα του τομέα της Καθαριότητας και του Ηλεκτροφωτισμού που φτάνει το 1.200.000,00€ και το ελλιπέστατο Τεχνικό Πρόγραμμα σε έργα λόγω της μη συνεργασίας με τις Κοινότητες ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθόρισαν τη στάση μας κατά την χθεσινή συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού

Το κορυφαίο θέμα συζήτησης σε ένα δημοτικό συμβούλιο είναι η διαδικασία ψήφισης του Προϋπολογισμού του Δήμου, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει την πολιτική του δήμου και πρέπει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή να δίνει το στίγμα της.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2023, καταρχήν, ήρθε καθυστερημένα για συζήτηση και ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο, και κατά δεύτερον θα έπρεπε να αποτελεί απόρροια μιας στρατηγικής για έναν Δήμο εύρωστο οικονομικά, όπου με κύριο γνώμονα την υπηρέτηση των συμφερόντων και των αναγκών των δημοτών, θα έπρεπε να χαράσσονται και να υλοποιούνται έργα και πολιτικές.

Με σύνεση, οικονομική πειθαρχία, αλλά και με αξιοποίηση στο έπακρον όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, η δημοτική αρχή θα έπρεπε να εκπονήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού με ιεράρχηση των αναγκών μας με σκοπό την ανάπτυξη του Δήμου μας τη χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες της καθημερινότητας στις Κοινότητες του δήμου μας.

Όμως θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός του 2023 δεν έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα από τα οικονομικά στοιχεία προκύπτει μια μη ρεαλιστική κατάσταση.

ΕΣΟΔΑ

Μπορεί τα έσοδα να φτάνουν στο ύψος των 11.379.533,00€, όμως αυτό είναι μια θολή εικόνα, αφού αν προσέξουμε τα στοιχεία θα δούμε ότι:

1) στον Κ.Α. 5 των εσόδων τα 2.510.000,00€, αποτελούν χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά και έκτακτα έσοδα και από πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

2) στον Κ.Α. 3, από απαιτήσεις του δήμου κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, ύψους 1.323.301,42€, θα εισπραχθούν μόνο το 10-15% λόγω της χαμηλής εισπραξιμότητας

Πρόκειται, λοιπόν, για έναν προϋπολογισμό εσόδων που δεν αφήνει πολλές προοπτικές και πρέπει να γίνει άμεσα μια εξωστρεφής πολιτική για να έρθουν χρήματα από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει σύνεση και νοικοκύρεμα στις δαπάνες αφού δεν υπάρχει καλή εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Ερμιονίδας. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό προκειμένου ο Δήμος Ερμιονίδας να αποκτήσει μια ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του, των προβλημάτων και απειλών που αντιμετωπίζει, των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων που διαθέτει, ώστε να διατυπώσει τις στρατηγικές προτεραιότητες που θα επιδιώξει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

– Στο συνόλο των τακτικών και έκτακτων εσόδων ύψους 7.881.000,00€ τα 3.811.000€ ή το 48% είναι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (κρατική επιχορήγηση 1.895.000,00) και από κρατικές επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και επενδύσεις ( καθαρίστριες, ΣΑΤΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΕΕΑΑ, ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡΙΑ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, σύνολο 1.916,000,00).

– Το 26% των εσόδων (τακτικών και έκτακτων) ή το 38,5% των τακτικών είναι από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

– Το υπόλοιπο 15%-20% είναι από τα έσοδα του Δήμου από άλλες δραστηριότητες. ( ΑΠΕ, διάφορα τέλη, πρόστιμα, επιστροφή ΔΕΥΑΕΡ, κ.λ.π.).

– Απουσιάζουν έσοδα από το ΕΣΠΑ, ενώ η συνεργασία μας με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. δεν έχει δώσει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε, ενώ θα έπρεπε να συνεργαστούμε και με άλλες αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες στηρίζουν τη δημόσια διοίκηση για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ( π.χ. προγράμματα για τις αστικές αναπλάσεις, αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων, μνημείων και διατηρητέων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που ανήκουν σε ΟΤΑ για κοινωνική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης και υπόγειων χώρων στάθμευσης, έργα πρόσβασης ΑΜΕΑ κ.α.).

ΕΞΟΔΑ

1) Στο σύνολο των εξόδων που είναι της τάξης του 11.379.533,00 €, το 29,5% (δηλ. τα 3.371.778,52 €) πάει στις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού!!

Υπάρχει όμως μεγάλη απόκλιση από τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα που είναι 2.101.000€ σε σχέση με τις δαπάνες του Κ.Α. 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ( 3.371.778,52€) που είναι υπέρμετρες και μη ρεαλιστικές. Με την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ποσού ύψους 74.000€ το σύνολο των εσόδων φτάνει τα 2.175.000€, λείπουν όμως για τον ισοσκελισμό περισσότερα από 1.196.778,00€. Μπορεί να προβλέπεται, βεβαίως, η κάλυψη του τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών από άλλα έσοδα, αλλά κρίνουμε πως η διαφορά είναι τεράστια και θα επιβαρύνει άλλες υπηρεσίες, καθώς και την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ερμιονίδας γενικότερα..

Σοβαρό θέμα προκύπτει από τη μεγάλη δαπάνη που πληρώνει ο Δήμος Ερμιονίδας για την πληρωμή της ΔΕΗ για τις καταναλώσεις ρεύματος στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΕΡ, που εντάσσεται μέσα στις δαπάνες του Κ.Α.20.

2) Στον Κ.Α 30 των δαπανών για τα Τεχνικά Έργα υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε έργα γιατί το Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο είναι μέρος του Προϋπολογισμού δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου αλλά και τις προοπτικές για έργα ανάπτυξης που θα ωφελήσουν την τοπική οικονομία όπως είχαμε τονίσει και στη συζήτηση στο ΔΣ.

Υπάρχει απουσία διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και έλλειψη ικανότητας της δημοτικής αρχής να αφουγκραστεί τον παλμό τους, αφού η διαμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος είναι διαδικαστικού χαρακτήρα και ελλιπής

Πρέπει να υπάρξει συνεργασία της δημοτικής αρχής με τις Κοινότητες, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, των αγροτών και των επαγγελματιών της περιοχής τους.

Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι η σημερινή δημοτική αρχή έχει μεγάλη ευθύνη για την εκπόνηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2023, αφού αν και είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση του Δήμου Ερμιονίδας δεν έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, δεν είναι αξιόπιστος και αληθινός ώστε να δώσει προοπτική ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

Ως προς την ψήφιση, είμαστε θετικοί στον προϋπολογισμό σχετικά με τις Γενικές Υπηρεσίες, τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες και καταψηφίζουμε τον τομέα των υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και των υπηρεσιών τεχνικών έργων.

Συγκεκριμένα καταψηφίσαμε λόγω επιφυλάξεων και ως μη ρεαλιστικούς τους κωδικούς:

Κ.Α. 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Κ.Α. 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ .
σύμφωνα με την θέση μας που αναλύθηκε παραπάνω.

Τάσος Τόκας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας
Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Πέτρος Τατούλης: «Η Νέα Πελοπόννησος υποδέχεται με χαρά και τιμή τον σπουδαίο γιατρό και άξιο άνθρωπο Παναγιώτη Γιαννόπουλο»

Παναγιώτης Γιαννόπουλος: «Συστρατεύομαι με την Νέα Πελοπόννησο και τον Πέτρο Τατούλη για μια πιο Ισχυρή και Ανθρώπινη Πελοπόννησο» Η «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη είναι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ναύπλιο : «Μια βίδα αλλιώτικη»- Παρουσίαση παραμυθιού με θεατρικό δρώμενο στον «Παλαμήδη»

Οι εκδόσεις Άπαρσις και η συγγραφέας Παναγιώτα Ζέλου σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού παραμυθιού “Μια βίδα αλλιώτικη” την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 στις 12.00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ανακοίνωση του συνδέσμου φιλολόγων για την απώλεια της Αναστασίας Παπαγεωργοπούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια της Αναστασίας Παπαγεωργοπούλου, επί σειρά ετών Προέδρου του Συλλόγου Ατόμων με

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »