prooptiki@msn.com

ΣΑΣΟΕΕ : Κάλεσμα για άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Συνεδρίασε την Τρίτη 02/05 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αγροτικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ) έχοντας στην ημερήσια διάταξη πληθώρα ζητημάτων που απασχολούν τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ κ. Γιώργος Κατσούλης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου ότι με ομοφωνία των μελών της Γενικής Επιτροπής Αγροτικού Συνεργατισμού της ΕΕ (COGECA) έγινε δεκτή η εκ νέου ενεργοποίηση του Συνδέσμου στους κόλπους του κορυφαίου ευρωπαϊκού συνεταιριστικού φορέα, στο πλαίσιο της τακτικής σύσκεψης του Προεδρείου του που συνήλθε στα τέλη του Απριλίου.

Μάλιστα, στο περιθώριο της σύσκεψης του Προεδρείου της COGECA που ενεργοποίησε εκ νέου τον ΣΑΣΟΕΕ στους κόλπους του, ο κ. Κατσούλης πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της COGECA κ. Ramon Armengol καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του φορέα κ. Pekka Pesonen.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ, «με την εκ νέου ενεργοποίηση μας, μετά από τη δύσκολη διετία του COVID-19, επιδιώκουμε να ανακτήσουμε την πολύτιμη για εμάς ευρωπαϊκή διάσταση του έργου μας, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών με τους συναδέλφους μας από τα άλλα κράτη μέλη, αλλά και να εργαστούμε από κοινού για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αλλά και στο ευρύ πλαίσιο της διεθνούς αγοράς/πολιτικής. Στόχος μας είναι μία ισχυρή και ενωμένη ελληνική αντιπροσωπεία στην COGECA που θα συνεργαστεί με τους εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών από άλλες χώρες της ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθούμε από κοινού στο πολύ σύνθετο και απαιτητικό πολιτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουμε όλοι μας: τον ολέθριο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή μας, τα υψηλά κόστη στα αγροτικά εφόδια και στην παραγωγή, το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, την πρόκληση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, την ελλιπή ή ακόμα και στρεβλή κατανόηση των αγροτικών και συνεταιριστικών ζητημάτων από πλευράς πολιτικού κόσμου. Πέρα από την κοινή αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδείξουμε, μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συνεταιρίζεσθαι ώστε οι προκλήσεις αυτές να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά».

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΑΣΟΕΕ συμφώνησαν σε σχέση με τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής πορείας του Συνδέσμου και δήλωσαν την ετοιμότητά τους να συμμετέχουν εποικοδομητικά στις Ομάδες Εργασίας της COGECA, τόσο τις τομεακές όσο και τις οριζόντιες, κομίζοντας την εμπειρογνωμοσύνη των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων – μελών του και αξιοποιώντας την προηγούμενη διετή εμπειρία του ως μέλος της COGECA.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΟΕΕ, εξειδικεύοντας τις προτεραιότητές του στην τρέχουσα συγκυρία, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του για την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας, σημειώνοντας:

• Την άνευ προηγουμένου καθυστέρηση στην εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στη χώρα, γεγονός που μας καθιστά μοναδική περίπτωση στην ΕΕ, με σημαντικό αντίκτυπο στον προγραμματισμό και την οικονομική βιωσιμότητα των Ελλήνων αγροτών. Το έλλειμμα διαβούλευσης αρχικά και ενημέρωσης στη συνέχεια, αλλά και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ με τη μορφή εφαρμοστικών εγκυκλίων, έχουν οδηγήσει τους αγρότες σε οριακό σημείο σε σχέση με τη βιωσιμότητά τους, σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον όπου τα κόστη παραγωγής έχουν εκτοξευθεί. Μάλιστα, η καθυστέρηση του κρατικού μηχανισμού έχει αντίκτυπο στην έναρξη του «πολύπαθου» έργου του ΟΣΔΕ, γεγονός το οποίο, μετά από το χαοτικό και ολέθριο έτος δηλώσεων 2022 για το οποίο ο ΣΑΣΟΕΕ έχει επανειλημμένα παρέμβει χωρίς να εισακουστεί, προκαλεί τεράστια ανασφάλεια τόσο στους παραγωγούς όσο και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της συλλογής των δηλώσεων.

• Την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τομέας της κτηνοτροφίας και την αναγκαιότητα άμεσης ανταπόκρισης στα πολλάκις διατυπωμένα αιτήματα των παραγωγών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής τους βιωσιμότητας. Αυτό προϋποθέτει:

✓ Αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής (ζωοτροφές, λιπάσματα, κτηνιατρικά φάρμακα, ανταλλακτικά, ενέργεια, αγροτικό πετρέλαιο)

✓ Διόρθωση των κριτηρίων ενίσχυσης για τις ζωοτροφές, που άφησαν χιλιάδες παραγωγούς χωρίς ενίσχυση. Θα πρέπει να υπάρξει επί πλέον ενίσχυση με τουλάχιστον άλλα 160 εκατ ευρώ δεδομένου ότι η απειλητική τάση σφαγής του ζωικού κεφαλαίου από τους παραγωγούς, που σήμερα αφοπλίζει την κτηνοτροφία μας, κοστίζει πολύ περισσότερο στην Ελληνική οικονομία

✓ Ενίσχυση της θέσης του πρωτογενούς τομέα στην διατροφική αλυσίδα με μέτρα προστασίας των παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ελληνοποιήσεις, πιέσεις μείωσης τιμών παραγωγού κλπ), με ουσιαστική εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 αλλά και με τη δημιουργία, επιτέλους, αποτελεσματικών εθνικών μηχανισμών ελέγχου κατά της κερδοσκοπίας σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών.

Η αισιοδοξία και ικανοποίηση από την ένταξή μας στην δύναμη της COGECA, συνοδεύεται σήμερα από την αποφασιστικότητά μας για ανάδειξη των προβλημάτων του αγροτικού τομέα και την εποικοδομητική συνδρομή μας στην εξεύρεση λύσης σε αυτά. Πρόκειται για προβλήματα ύπαρξης-επιβίωσης αλλά και αναπτυξιακής δυναμικής. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο πιο σημαντικός παραγωγικός κλάδος στην πατρίδα μας. Καλύπτει εδαφικά το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, απασχολεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού κρατώντας ζωντανή την ύπαιθρο, ενώ αποτελεί τη βάση της διατροφικής αλυσίδας και τον τροφοδότη του οικονομικού κλάδου της αγροδιατροφής. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από την πολιτική ηγεσία σαν ο πιο ασήμαντος κρίκος.

Τα μέλη του ΔΣ του ΣΑΣΟΕΕ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα παραπάνω ζητήματα και απευθύνουν κάλεσμα στους πολιτικούς αρμόδιους για ανοιχτό και συμπεριληπτικό διάλογο με τα μέλη του Συνδέσμου.

Για τον Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κατσούλης

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Ευαγγελίστρια Ναυπλίου: Η Τελετή των Εγκαινίων και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Οσίου Παϊσίου (φωτο)

Εγκαινιάστηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 2024, ο Ιερός Ναός του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου από τον Σεβασμιώτατο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Καλαμάτα: Συμπλοκές, συλλήψεις και τραυματισμοί πριν την έναρξη της δίκης για το ναυάγιο της Πύλου (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το πρωί έξω από τα Δικαστήρια Καλαμάτας όπου εκδικάζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η υπόθεση με τους 9 Αιγύπτιους επιζώντες του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

2005: Η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με την Έλενα Παπαρίζου

878: Οι Συρακούσες καταλαμβάνονται από τους μουσουλμάνους Αγλαβίδες μετά από πολιορκία εννέα μηνών. 879: Ο Πάπας Ιωάννης Η’ δίνει τις ευλογίες του στον Μπράνιμιρ της

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Δήμος Άργους-Μυκηνών: Επιμνημόσυνη δέηση για τους εκτελεσθέντες από τους Ναζί στις Λίμνες

Επιμνημόσυνη δέηση για τους εκτελεσθέντες, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στις Λίμνες θα τελεστεί την Κυριακή 26/05/2024. Ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών, Ιωάννης Μαλτέζος, στην

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Απο τον Μαρινάκη μέχρι το Γηροκομείο Ναυπλίου και τον Μαλτέζο -Τι κρύβει το παρασκήνιο την εβδομάδα που πέρασε

Στη σύσκεψη που έγινε παρουσία του Παύλου Μαρινάκη είχαμε θέματα. Πήρε τον λόγο σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος ΔΗΜΤΟ Ναυπλιου, Νίκος Γεωργαντας. Περιληπτικά ανέφερε όλα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »