prooptiki@msn.com

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την έκδοση του 2ου Τεύχους του περιοδικού «Ελεύθερη Σκέψη»

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ», μετά την εξαιρετική υποδοχή που είχε από το αναγνωστικό κοινό το 1ο τεύχος της εξαμηνιαίας περιοδικής έκδοσης με τίτλο “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ”, προχωρά στην έκδοση του 2ου τεύχους της.

Με θεματολογία από την Επιστήμη, την Τέχνη, και την Φιλοσοφία, αυτό το ελεύθερο βήμα διαλόγου και προβολής αξιόλογων εργασιών επιθυμεί να συμβάλλει στην προσέγγιση θεμάτων που απασχολούν όχι μόνο τους ειδικούς αλλά και κάθε προβληματιζόμενο πολίτη του 21ου αιώνα.

Καλούμε, λοιπόν, όσους επιθυμούν να συνεργαστούν με το περιοδικό:
1.Να στείλουν τις εργασίες τους μέχρι 30 Απριλίου 2024.
2. Μέχρι 15 Ιανουαρίου 2024 να μας γνωρίσουν τον τίτλο της εργασίας τους και στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:
Α. με τη Βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 2752027256 (εργάσιμες ώρες) με τη Διευθύντρια κ. Κωστοπούλου Ιωάννα.
Β. με τον Βασίλη Τσιλιμίγκρα, Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης (τηλέφωνο 6944685591 (οποιαδήποτε ώρα).

Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν στις διευθύνσεις:
vatsilimig@gmail.com.
nafplibr@gmail.com.

Επισήμανση: Για τη διευκόλυνση της έκδοσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που επισυνάπτονται παρακάτω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

1. Το κείμενο της ανακοίνωσης (χωρίς τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία) θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 3.000 λέξεων. Το κείμενο πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή, δακτυλογραφημένο σε αρχείο Word, με γραμματοσειρά Times New Roman 12′, πλήρη στοίχιση και 1,5 διάστημα.

2. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές εντάσσονται στο κείμενο κατά το αγγλοσαξονικό σύστημα APA Style, π.χ. (Stocking, 1985: 10-12).

3. Οι υποσημειώσεις, η χρήση των οποίων θα πρέπει να είναι λογική και η έκτασή τους περιορισμένη, θα πρέπει να συγκεντρώνονται στο τέλος του κειμένου. Οι υποσημειώσεις θα είναι με την ίδια γραμματοσειρά (Times New Roman) σε μέγεθος 10′. Ο δείκτης των υποσημειώσεων εισάγεται πριν το σημείο στίξης (π.χ. …στην ελληνική ιστοριογραφία5.)

4. Η βιβλιογραφία δημοσιεύεται στο τέλος του κειμένου. Παρατίθενται παρακάτω λεπτομερείς οδηγίες για τη μορφή της βιβλιογραφίας.

5. Οι εικόνες (φωτογραφίες, χάρτες, σχέδια) που συνοδεύουν τις εισηγήσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν συνολικά τις 6 και πρέπει να παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή, σε υψηλή ανάλυση (TIFF ή JPG: 300dpi, σχέδια ή γραφήματα: 800-1200dpi). Οι εικόνες αριθμούνται τόσο στο κείμενο όσο και στη λεζάντα (π.χ. εικ. 1). Το ίδιο και οι πίνακες ή διαγράμματα (π.χ. πίν. 1). Οι εικόνες πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντες (σύντομη περιγραφή, πηγή και αναφορά στον φορέα ή ιδιώτη που έχει τα πνευματικά δικαιώματα). Οι εικόνες, αν υπάρχουν, θα σταλούν σε ξεχωριστά αρχεία (TIFF ή JPG) και όχι μέσα στο κείμενο.

6. Η υπογραφή του κάθε συγγραφέα θα πρέπει να συνοδεύεται από την επιστημονική και την επαγγελματική του ιδιότητα και από κάποιο στοιχείο
επικοινωνίας (e-mail κατά προτίμηση).

7. Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων ανήκουν στους συγγραφείς, ενώ τα δικαιώματα του συνόλου της έκδοσης ανήκουν στον εκδότη.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω στοιχεία:

• Όταν υπάρχουν λέξεις ή τίτλοι εντός εισαγωγικών, χρησιμοποιούνται τα
διπλά εισαγωγικά: π.χ. « ». Όταν υπάρχουν εισαγωγικά μέσα σε εισαγωγικά
χρησιμοποιούνται διπλά ανωφερή “ ” μέσα σε όρθια διπλά « », δηλαδή «“ ”».
Για τα κείμενα στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιούνται ως εισαγωγικά τα
διπλά ανωφερή “ ” και αν υπάρχουν εισαγωγικά μέσα σε εισαγωγικά
χρησιμοποιούνται μονά ανωφερή μέσα σε διπλά ανωφερή, δηλαδή “ ” ”.
• Μη χρήση εκθέτη όταν πρόκειται για αιώνες, π.χ., 19ος αιώνας, 20ός αιώνας,
20ού αιώνα ή σε συντομογραφία: 19ος αι., 20ός αι., 20ού αι. και στα αγγλικά, 19th century ή 19th c.
• Σε σχέση με το καταληκτικό -ν να χρησιμοποιηθούν οι γενικοί κανόνες σε
σχέση με τα θηλυκά [ το -ν διατηρείται πριν από φωνήεν, κ, π, τ, γκ, μπ, ντ,
τσ, τζ, ξ, ψ]. Στα αρσενικά υιοθετείται γενικώς το -ν ανεξάρτητα από το
αρχικό γράμμα της επόμενης λέξης.
• Τα ιστορικά γεγονότα με κεφαλαία, π.χ. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανικοί
Πόλεμοι, Εμφύλιος Πόλεμος, Ανταλλαγή Πληθυσμών.
• Οι αυτοκρατορίες, επίσης με κεφαλαία, π.χ. Βυζαντινή Αυτοκρατορία,
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
• Στον παρένθετο λόγο χρησιμοποιούνται είτε οι παρενθέσεις είτε οι μεγάλες
παύλες (κείμενο…. -) μαζί με κενό διάστημα πριν και μετά το κείμενο που
εσωκλείεται. Η μικρή παύλα (-) χρησιμοποιείται ως ενωτικό χωρίς κενό
διάστημα πριν και μετά.
• Τα αρκτικόλεξα επεξηγούνται σε παρένθεση, όταν αναφέρονται για πρώτη
φορά, π.χ. ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος).
• Σε περίπτωση πολλών τίτλων στην ίδια υποσελίδια παραπομπή αυτοί
διαχωρίζονται μεταξύ τους με μία άνω τελεία (•).
• Τα παραθέματα από λογοτεχνικά ή άλλα έργα γράφονται εντός του κειμένου
με όρθια στοιχεία, μέσα σε όρθια διπλά εισαγωγικά (« »), αν πρόκειται για
σύντομα παραθέματα (μέχρι τρεις σειρές).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας, παραθέτουμε υπόδειγμα του συστήματος
παραπομπών που θα χρησιμοποιηθεί. Παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά το σύστημα
παραπομπών για να αποφύγουμε το φαινόμενο της επιστροφής των κειμένων και
απώλειας χρόνου.
Για παραπομπές εντός κειμένου
-για έναν συγγραφέα βιβλίου ή άρθρου (Δελώνης, 1991) και όταν αναφέρεται
και η σελίδα (Δελώνης, 1991: 4)
-για δύο συγγραφείς (Shafranske & Mahoney, 1998)
-για τρεις συγγραφείς και περισσότερους (Kernis et al., 1993)
-για δύο διαφορετικές πηγές (Δελώνης, 1991; Storandt, 2007)
-για πηγή χωρίς συγγραφέα καταγράφουμε τον τίτλο π.χ. του άρθρου (“Sea
Turtle Restoration Project”, 2006)
-για παραπομπή χωρίς χρονολογία γράφεται (Montalvo, n.d.) και σε ελληνική
παραπομπή το n.d. αντικαθίσταται με χ.χ.
-για ιστοσελίδα με συγγραφέα (Δελώνης, 1991) και χωρίς συγγραφέα (“Sea
Turtle Restoration Project”, 2006)
-για ταινία γράφουμε τον σκηνοθέτη (Gilber, 1983)

Βιβλιογραφία / References (στο τέλος του κειμένου)

1. Μονογραφία:
Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης:
Εκδότης.
Ausubel, D.P. (1968), Educational psychology: a cognitive view. New York: Holt,
Rinehart & Winston.

2. Βιβλίο με δύο ή περισσότερους συγγραφείς:
Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος., &… (χρόνος έκδοσης).
Τίτλος: υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.
Calfee, R. C. & Valencia, R. R. (1991), APA guide to preparing manuscripts for
journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

3. Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο με επιμελητή (editor):
Επίθετο, Αρχικό ονόματος., & Επίθετο, Αρχικά., &… (χρόνος έκδοσης). Τίτλος
κεφαλαίου: υπότιτλος. Στο Αρχικά. Επίθετο (Ed.), Τίτλος βιβλίου (pp.
σελιδαρίθμηση). Τόπος έκδοσης: Εκδότης.
O’Neil, J. M. & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: Metaphor
for healing, transition, and transformation. Στο B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues
across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.

4. Άρθρο σε περιοδικό
Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού,
τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμηση.
Papadatos, Y. S. & Politis, D. (2012). Raising the Profile of Today’s Greek Children’s
Literature. Review of European Studies, 4(4), 23-28.

5. Άρθρο με πάνω από έξι συγγραφείς:
Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος.,
Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικό ονόματος., Επίθετο, Αρχικά., et al.
(χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμιση.
Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001).
Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-
245.
[χρησιμοποιούμε το et al. (και λοιποί) για να δηλώσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι
συγγραφείς]

6. Βιβλίο χωρίς συγγραφέα:
Τίτλος βιβλίου. (χρόνος έκδοσης). Τόπος έκδοσης: Εκδότης.
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA:
Merriam-Webster.

7. Άρθρο από ηλεκτρονικό περιοδικό:
Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού,
τόμος (τεύχος), σελιδαρίθμιση. Ανακτήθηκε από: όνομα πηγής

Harrison, B. & Papa, R. (2005). The development of an indigenous knowledge
program in a New Zealand Maori-language immersion school. Anthropology and
Education Quarterly, 36(1), 57-72. Ανακτήθηκε από: Academic Research Library
database.

8. Πρακτικά συνεδρίου:
Επίθετο, Αρχικό ονόματος., & Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (χρόνος έκδοσης). Τίτλος
εισήγησης: υπότιτλος. Στο Αρχικά. Επίθετο εκδότη (Ed.), Τίτλος συνεδρίου
(σελιδαρίθμηση). Τόπος διεξαγωγής συνεδρίου: Διοργανωτής συνεδρίου.
Shobhadevi, Y. J. & Bidarakoppa, G. S. (1994). Possession phenomena: As a coping
behaviour. In G. Davidson (Ed.), Applying psychology: Lessons from Asia-Oceania
(pp. 8395). Carlton, Vic., Australia: Australian Psychological Society.

9. Διδακτορική και Μεταπτυχιακή εργασία:
Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος διδακτορικού / μεταπτυχιακής εργασίας (Αδημοσίευτη
Διδακτορική Διατριβή / Μεταπτυχιακή εργασία). Όνομα Ιδρύματος, Τόπος (Έδρα
Ιδρύματος).
Χαρτοφύλακα, Α.Μ. (2011). Η διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, διαμόρφωση κριτηρίων ποιότητας
περιεχομένου (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
Πάτρα.

10. Άρθρο περιοδικού με doi:
Επίθετο, Α. (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Αριθμός ετών έκδοσης του
περιοδικού (αριθμός τεύχους για το τρέχον Έτος έκδοσης του περιοδικού, αν
υπάρχει), αριθμός σελίδων. Κώδικας doi.
Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory &
Cognition, 3, pp. 635-647. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225.

11. Άρθρο περιοδικού που εκδίδεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
στο διαδίκτυο:
Επίθετο, Α. (Ετος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, Αριθμός ετών έκδοσης του
περιοδικού (αριθμός τεύχους για το τρέχον Έτος έκδοσης του περιοδικού, αν
υπάρχει), αριθμός σελίδων. Ανακτήθηκε ημερομηνία, από URL.
Koulikourdi, Α. (2009). Distance Education for all. Open Education. The Journal for
Open and Distance Education and Educational Technology, 5 (1), 1-9. Ανακτήθηκε
10 Απριλίου, 2012, από http://www.openedu.gr/share/magaz_files/papers_pdf/03.pdf.

12. Διαδικτυακή πηγή χωρίς όνομα συγγραφέα:
Τίτλος Άρθρου. (Έτος, Μήνας ακριβής ημερομηνία). Ανακτήθηκε από URL.
Sea Turtle Restoration Project. (2006, April 2).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνδιοργανώτρια του Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής στο Ναύπλιο

Με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής στο Ναύπλιο, την Πέμπτη 4 Απριλίου. Πρόκειται για Φεστιβάλ-masterclass το οποίο θα διεξαχθεί με

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας: Συλλυπητήρια για την απώλεια του Γεωργίου Παγώνη

Με βαθύτατη θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας πληροφορήθηκε την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου, Γεωργίου Παγώνη. Προσέφερε τις υπηρεσίες του επί σειρά ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Γιάννης Ανδριανός: Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση για τα έργα του Ανάβαλου στην Ερμιονίδα

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σύμφωνα και με τη σχετική επικοινωνια που είχα με τον αρμόδιο Υπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »