prooptiki@msn.com

Ομιλία Γιάννη Ανδριανού στη Βουλή για το Ν/Σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (βίντεο)

Ανδριανός στη Βουλή: Οφείλουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ουσιαστικά ενισχύουν τις δυνατότητες των Ενόπλων μας Δυνάμεων, προσφέρουν εμπειρία και τεχνογνωσία στα στελέχη τους και συσφίγγουν περαιτέρω τις σχέσεις μας με τους συμμάχους μας

Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός στην ομιλία του σήμερα στη Βουλή ως εισηγητής των νομοσχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Κύρωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας αναφορικά με την απόσπαση/τοποθέτηση ελληνικού Προσωπικού Άμυνας στον Στρατό των ΗΠΑ» και «Κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με αντικείμενο την τοποθέτηση Προσωπικού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ», τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τα δύο σχέδια νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που καλούμαστε σήμερα να κυρώσουμε, αφορούν αντίστοιχα μνημόνια για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και την απόκτηση πολύτιμης διεθνούς εμπειρίας από στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων και όχι όλα που ακούσαμε από την αντιπολίτευση και μάλιστα όταν οι διαδικασίες για το δεύτερο μνημόνιο είχαν ξεκινήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015.

Το πρώτο λοιπόν Μνημόνιο Συμφωνίας υπεγράφη την 24η Δεκεμβρίου του 2021 και την 7η Μαΐου 2022 στην Αθήνα και την Τάμπα των ΗΠΑ αντίστοιχα μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενου από την Ελληνική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, και του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκπροσωπούμενου από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ και έχει ως αντικείμενο την τοποθέτηση Προσωπικού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Η Συμφωνία θεσπίζει δύο θέσεις:

-Αφενός, θέση με τίτλο «Επιχειρησιακός Αξιωματικός Σχεδιασμού Πολυεθνικών Ειδικών Επιχειρήσεων», βαθμού Αντισυνταγματάρχη (Στρατού Ξηράς) ή Αντιπλοιάρχου (Πολεμικού Ναυτικού), ο οποίος θα παρέχει υποστήριξη και θα συμβουλεύει το Διευθυντή Επιχειρήσεων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την κατανόηση παγκόσμιων Ειδικών Επιχειρήσεων.

-Και αφετέρου θέση με τίτλο «Εκπαιδευτής στην Ακαδημία Ανωτέρου Μόνιμου Προσωπικού Πολυκλαδικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων», βαθμού Ανθυπασπιστή (Στρατού Ξηράς).

Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε δύο άρθρα.

Με το πρώτο κυρώνεται η Συμφωνία, η οποία με τη σειρά της διαρθρώνεται σε έντεκα άρθρα και δύο παραρτήματα. Με το δεύτερο άρθρο καθορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

Σύμφωνα τις επιμέρους ρυθμίσεις του κειμένου της συμφωνίας, για τη συμμετοχή του προσωπικού σε ασκήσεις, πολιτικο-στρατιωτικές δράσεις καθώς και σε υπηρεσιακές τοποθετήσεις, όπου πιθανολογείται ότι θα προκύψουν άμεσες εχθροπραξίες ή όπου έχει γίνει έναρξη αυτών απαιτείται η έγγραφη εξουσιοδότηση και των δύο κρατών.

Επίσης, η Ελλάδα αναλαμβάνει τα έξοδα του τοποθετούμενου προσωπικού, που περιλαμβάνουν και την ιατροφαρμακευτική φροντίδα των δύο στελεχών καθώς και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους, ενώ οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το κόστος της εκπαίδευσης για την εξοικείωση και την ενημέρωση του προσωπικού.

Η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας είναι δέκα έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών.

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη της Συμφωνίας για τη χώρα μας:

-Αποκτάται τεχνογνωσία από τη Διοίκηση των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με παράλληλη διασύνδεση με την υπό συγκρότηση Τμηματική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, η οποία και αποτελεί εθνική υποχρέωση της Ελλάδας στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ.

-Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδας – ΗΠΑ για την απόκτηση εμπειρίας, που αφορά κυρίως επιχειρήσεις, ανάπτυξη και οργάνωση, δόγμα και τακτική των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων για την επίτευξη στρατηγικών αντικειμενικών σκοπών, καθώς και την απόκτηση πληροφοριών εθνικού ενδιαφέροντος.

-Αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ειδικών μας Δυνάμεων και συνεπώς ενισχύεται η αποτρεπτική μας ισχύς.

-Ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του προσωπικού των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των δύο χωρών καθώς και η έγκυρη γνώση περί της επικρατούσας κατάστασης στην κρίσιμη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η δεύτερη κύρωση αφορά το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη την 5η Ιουλίου 2022 και 27 Ιουλίου 2022 στην Ουάσινγκτον και Αθήνα αντίστοιχα μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκπροσωπούμενου από τον Στρατό των ΗΠΑ, και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την απόσπαση/τοποθέτηση ελληνικού Προσωπικού Άμυνας στον Στρατό των ΗΠΑ.

Δεν θεσπίζονται εδώ συγκεκριμένες θέσεις, αλλά δημιουργείται το πλαίσιο ώστε να είναι δυνατή κατόπιν έγκρισης από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η προκήρυξη από το Γενικό Επιτελείο Στρατού θέσεων σε μονάδες του Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη για ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό.

Και αυτό το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε δύο άρθρα. Το πρώτο αφορά την κύρωση του Μνημονίου που με τη σειρά του διαρθρώνεται σε έντεκα άρθρα και δύο παραρτήματα, ενώ με το δεύτερο άρθρο καθορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

Αντιστοίχως προς το πρώτο Μνημόνιο απαιτείται η έγγραφη εξουσιοδότηση και των δύο κρατών για τη συμμετοχή του προσωπικού σε ασκήσεις, πολιτικο-στρατιωτικές δράσεις καθώς και σε υπηρεσιακές τοποθετήσεις, όπου πιθανολογείται ότι θα προκύψουν άμεσες εχθροπραξίες ή όπου έχει γίνει έναρξη αυτών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει τα έξοδα του τοποθετούμενου προσωπικού, ενώ οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν το κόστος της εκπαίδευσης για την εξοικείωση και την ενημέρωση του προσωπικού.

Και εδώ, η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας είναι ξανά δέκα έτη με δυνατότητα παράτασης κατόπιν γραπτής συμφωνίας των μερών.

Με το δεύτερο αυτό μνημόνιο:

Ενισχύεται η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στο επίπεδο του Στρατού Ξηράς, ικανοποιώντας τη σχετική κατεύθυνση της αμυντικής πολιτικής περί συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία με την εξοικείωσή τους με την επιχειρησιακή οργάνωση και λειτουργία του Στρατού των ΗΠΑ, σε ένα περιβάλλον πολυεθνικής διαλειτουργικότητας.

Αξίζει μάλιστα εδώ να αναφέρω, όπως προείπα, ότι το δεύτερο αυτό μνημόνιο πάει πίσω στο 2015, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τότε υπήρξε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο κρατών και η Συμφωνία καθυστέρησε γιατί οι ΗΠΑ επιθυμούσαν να υπάρχει ρήτρα αμοιβαιότητας την οποία ορθά η τότε κυβέρνηση δεν δέχθηκε και βεβαίως δεν υπάρχει και στο σημερινό κείμενο του Μνημονίου.

Όπως τόνισε και ο Υφυπουργός κ. Κεφαλογιάννης τη Δευτέρα στην επιτροπή, οι όροι του Μνημονίου είναι ακριβώς αυτοί που συζητούσε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 έως το 2019.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι μιλάμε για τρεις και μόνο Έλληνες αξιωματικούς. Ακόμη και στο δεύτερο Μνημόνιο όπου δεν δημιουργούνται συγκεκριμένες θέσεις, η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρει ρητά κόστος 170 χιλιάδων ευρώ που αντιστοιχεί σε 3 αξιωματικούς, όπως ακριβώς δηλαδή είναι και το κόστος για τους τρεις αξιωματικούς και στο πρώτο μνημόνιο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε μια συγκυρία όπου ο πάγιος στόχος και προσανατολισμός της ενίσχυσης των διεθνών μας συμμαχιών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και επιτακτικότητα λόγω και των διεθνών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή μας αλλά και των ευρύτερων παγκόσμιων αποσταθεροποιητικών τάσεων, είναι σημαντικό να στηρίξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες που ουσιαστικά ενισχύουν τις δυνατότητες των Ενόπλων μας Δυνάμεων, προσφέρουν εμπειρία και τεχνογνωσία στα στελέχη τους και συσφίγγουν περαιτέρω τις σχέσεις μας με τους συμμάχους μας.

Γι’ αυτούς τους λόγους υπερψηφίζουμε την κύρωση των δύο αυτών μνημονίων».

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

Εικαστικός διάλογος για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άργους Μυκηνών προσκαλεί μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε έναν εικαστικό διάλογο με τη μαθήτρια – δημιουργό Γιουλίνα Δρίτσα, με

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Επιμελητήριο Αργολίδας: Ενημερωτικό σεμινάριο για λογιστές με θέμα «Ψηφιακή Πλατφόρμα My data – Pos»

Την Παρασκευή 26 Απρίλιου 2024 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Επιμελητήριου Αργολίδας (Άργος οδός Κορίνθου 23 ) θα πραγματοποιηθεί από τις 16:00 έως τις 21:00, ενημερωτικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Τοποθέτηση Γιάννη Μαργέτα σχετικά με τη διαβούλευση για την κατάργηση του Ειρηνοδικείου Μάσσητος.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Απριλίου 2024 ο Δήμαρχος Ερμιονίδας εισηγήθηκε την έκδοση ψηφίσματος για το Ειρηνοδικείου Μάσσητος Κρανιδίου, αφού στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Εθιμοτυπική συνάντηση Ορφανού με τον Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Από το Δήμο Ναυπλιέων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: “Το Δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτριο Ορφανό επισκέφθηκε σήμερα (11-4-2024) το πρωί, στο Δημαρχείο, ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »