prooptiki@msn.com

Δυνατή Ερμιονίδα-Γιάννης Γεωργόπουλος: “Λαγός την φτέρην έσειε, κακό της κεφαλής του”

Ο κ. Μαργέτας φαίνεται ότι δεν βάζει μυαλό και συνεχίζει την τακτική της ακατάσχετης κινδυνολογίας, της παραπλάνησης και του εκφοβισμού των συμπολιτών μας, με τα ψεύδη και τις ανακρίβειες που διαδίδει ως προς το σχέδιο “Μαρασλή”.

Το χειρότερο γι’ αυτόν είναι ότι αρνείται να ακούσει τις χρήσιμες συμβουλές μας και συνεχίζει ανενημέρωτος να εκτίθεται και να εξευτελίζεται.

Είναι πραγματικά απορίας άξιον πώς εκφέρει γνώμη για θέματα που δεν γνωρίζει, χωρίς να ρωτήσει πρώτα ένα ειδικό επιστήμονα πολεοδόμο.

Η προσπάθειά του όμως να δημιουργήσει σύγχυση και αναστάτωση μέσα από αβάσιμες κατηγορίες, αποδεικνύει την ανεπάρκεια και την ανικανότητά του να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα του Δήμου μας.

Όμως επειδή εμείς απαντάμε πάντα με αποδείξεις, έγγραφα και ντοκουμέντα, αναδεικνύουμε τα τρία μεγάλα ψέματα του κ. Μαργέτα σχετικά με την εκπόνηση του “Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Ερμιονίδας” και την εκπόνηση του “Ειδικού Πολεοδομικού Σχέδιου”.

Το 1ο μεγάλο ψέμα του κ. Μαργέτα είναι ότι: το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, δεν αποτελεί Δημοτικό έργο, αλλά πρόκειται για πρωτοβουλία του Δημοσίου και σε αυτό δεν προβλέπονται παρεμβάσεις στο επίπεδο των πολεοδομικών σχεδίων των οικισμών, αλλά γενικές χωροταξικές παρεμβάσεις σε όλο το Δήμο π.χ. χρήσεις γης.

Όμως ο Νόμος 4759/2020, με τίτλο “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” στον οποίο αναφερόμαστε, έχει ως σκοπό την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίησης χωροταξικών πλαισίων και πολεοδομικών σχεδίων κάθε επιπέδου.

Μάλιστα στο άρθρο 11, ορίζει ποιος δύναται να εκπονήσει ένα Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο καθώς και τα πεδία εφαρμογής του.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 11 στην παράγραφο 1.α αναφέρει:

“Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους καταρτίζονται Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.). Ε.Π.Σ. μπορεί να καταρτιστούν και: (α) για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, (β) για περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις και (γ) σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.”

Επίσης το Άρθρο 11 στην παράγραφο 1.β αναφέρει:

“Τα Ε.Π.Σ. αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων…”

Το 2ο μεγάλο ψέμα του κ. Μαργέτα είναι ότι: αναφερόμαστε σε υπό δημιουργία κοινόχρηστους χώρους που προβλέπονται μόνο από το σχέδιο Μαρασλή, δηλαδή αυλές σπιτιών και ακόμα και τμήματα σπιτιών συμπολιτών μας, διαφορετικά γιατί να χρειάζονται οι απαλλοτριώσεις.

Όμως ο Νόμος 4759/2020 στο άρθρο 88 παράγραφος 1.α σχετικά με την Άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ορίζει ότι, “Η ρυμοτομική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης, εάν παρέλθουν δεκαπέντε (15) έτη από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο αυτή επιβλήθηκε για πρώτη φορά”.

Και στην παράγραφο 2 ορίζει ότι, “Μετά από την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ο ιδιοκτήτης, με αίτηση προς τον οικείο δήμο, δύναται να ζητήσει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου η ιδιοκτησία του να καταστεί οικοδομήσιμη.”

Άρα πλέον όλες οι ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις του σχεδίου “Μαρασλή”, το οποίο εγκρίθηκε πριν από 36 χρόνια, έχουν αρθεί αυτοδικαίως, οπότε η εκπόνηση του “Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Ερμιονίδας”, σαφέστατα δεν αναφέρεται σε αυτές.

Καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών και οικοπέδων εντός του σχεδίου πόλεως του Κρανιδίου, που θίγονται από το σχέδιο Μαρασλή, να κάνουν μια αίτηση προς τον Δήμο Ερμιονίδας με την οποία να ζητούν την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου οι ιδιοκτησίες τους να καταστούν οικοδομήσιμες.

Το 3ο μεγάλο ψέμα του κ. Μαργέτα είναι ότι: ολόκληρη την τετραετία ο Δήμαρχος δεν έκανε καμία απολύτως ενέργεια για την τροποποίηση του σχεδίου Μαρασλή για να επανέλθει στα ακίνητα του Κρανιδίου η κανονικότητα.

Διαπιστώνουμε ότι ο Νόμος 4759/2020 αποτελεί το βασικό εργαλείο για την τροποποίηση του σχεδίου “Μαρασλή”.

Διότι πέρασαν 36 χρόνια από τότε που αυτό το σχέδιο έκτρωμα ψηφίστηκε και ποτέ δεν εφαρμόστηκαν οι ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις που προέβλεπε, οπότε αυτές σήμερα έχουν αρθεί αυτοδικαίως.

Έτσι ο Δήμος Ερμιονίδας βάση του άρθρου 92 του Νόμου 4759/2020, έχει ξεκινήσει την υποχρεωτική διαδικασία εκπόνησης του “Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων”, με 100% χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Το σχέδιο αυτό, δεν είναι παρά μόνο ένα υποχρεωτικό επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς καμία κανονιστική εφαρμογή, δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν απαλλοτριώσεις βάσει αυτού και εάν ποτέ γίνουν στο μέλλον θα αφορούν μόνο τους “λοιπούς χώρους” της περίπτωσης δ.

Πολύ απλά το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιθυμεί να λάβει γνώση της ιεράρχησης και της κατηγοριοποίησης των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, για τους οποίους δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου 92 ορίζει ότι “ Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση διακρίνονται σε:

α. χώρους, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης,

β. χώρους, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης,

γ. χώρους, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου,

δ. λοιπούς χώρους, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις. ”.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι χωρίζονται σε 4 κατηγορίες οι περιπτώσεις των απαλλοτριώσεων.

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση αναφέρονται ξεκάθαρα στις περιπτώσεις α., β. και γ.

Δηλαδή για την πόλη του Κρανιδίου είναι οι απαλλοτριώσεις του σχεδίου “Μαρασλή”, οι οποίες πλέον έχουν αυτοδικαίως αρθεί.

Αφού ο Δήμος Ερμιονίδας ήδη εφαρμόζει το άρθρο 92 του Νόμου 4759/2020, στην συνέχεια, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα εκπονήσει το “Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο”, το οποίο θα περιλαμβάνει επεκτάσεις των σχεδίων πόλης σε όλες ανεξαιρέτως τις Κοινότητες.

Πλέον ο κ. Μαργέτας οφείλει να κατανοήσει το πόσο εκτεθειμένος στα μάτια των Δημοτών, με τα ασύστολα ψεύδη και τις κινδυνολογίες που διασπείρει χωρίς καμία ντροπή.

Όμως για την κατρακύλα του δεν ευθυνόμαστε εμείς.

Στην περίπτωσή του, ταιριάζει γάντι η παροιμία “Λαγός την φτέρην έσειε, κακό της κεφαλής του”.

Τέλος καλούμε τον Σύλλογο Μηχανικών Ερμιονίδας να λάβει άμεσα επίσημη θέση επί του θέματος, διότι δεν είναι δυνατόν καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο να επικρέμεται πάνω από τα κεφάλια των Δημοτών το ψεύδος, η ανακρίβεια και η τρομολαγνεία του κ. Μαργέτα για το σχέδιο “Μαρασλή”.

Ακολουθούν τα επίμαχα άρθρα 11, 88 και 92 του Νόμου 4759/2020, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν κείμενο:

Γραφείο Τύπου
“Δυνατή Ερμιονίδα”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Νέα της τελευταίας εβδομάδας

1994: «Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας κατά 12 ναυτικά μίλια ισοδυναμεί με αιτία πολέμου», τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας

335: Ο Δαλμάτιος ανέρχεται στο βαθμό του καίσαρα από τον θείο του, αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α’. 634: Οι Άραβες με επικεφαλής τον Χαλίντ ιμπν Ουαλίντ καταλαμβάνουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

1964: Ο βασιλιάς των Ελλήνων, Κωνσταντίνος, παντρεύεται την πριγκίπισσα της Δανίας, Άννα Μαρία

324: Ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά τον Λικίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης, εδραιώνοντας τον αποκλειστικό έλεγχό του στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 1454: Κατά τη διάρκεια του Δεκατριετούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Live Streaming η παρουσίαση του προγράμματος για την Πελοπόννησο από τον Δημήτρη Πτωχο

Σε live streaming σήμερα Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη, στις 19:00,ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός θα παρουσιάσει τους υποψήφιους και το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »